შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

ნორბერტო პინიატი
არარეზიდენტი მკვლევარი
+995 322 507 177 (შიდა: 203)

ნორბერტო პინიატი ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტია და ენერგეტიკის, გარემოსა და შრომის ეკონომიკის მიმართულებით მუშაობს. 2009 წელს იგი თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ფაკულტეტის წევრი გახდა, 2016 წლიდან კი ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის პოლიტიკის კვლევით ცენტრს ხელმძღვანელობს ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში. ნორბერტო ISET-ის ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამაზე რამდენიმე კურსს ასწავლის, მათ შორის ენერგეტიკული ბაზრების ეკონომიკას. 2009 წლამდე იგი OECD-ის განვითარების ცენტრში, მსოფლიო ბანკსა და ბოლონიის უნივერსიტეტში მუშაობდა. მას განვითარებისა და ენერგეტიკის ეკონომიკაში სწავლებისა და ტრენერობის 15-წლიანი გამოცდილება აქვს.

ნორბერტომ 2007 წელს მიიღო ბოლონიის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხი ეკონომიკის მიმართულებით, მანამდე კი განვითარების, ინოვაციებისა და ცვლილებების მაგისტრის ხარისხი ამავე უნივერსიტეტიდან. მას აქვს ბოლონიის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ფინანსების საპატიო წოდებაც (მაგისტრის ეკვივალენტი). ნორბერტოს აქვს კიელის მსოფლიო ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევების სერტიფიკატი. მისი კვლევის ინტერესებია: შრომის ბაზრის პოლიტიკა, ენერგეტიკა, გარემოს პოლიტიკა და მდგრადი განვითარება.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
იქონიებს თუ არა სახელფასო ანაზღაურების მინიმალური ზღვრის დაწესება გავლენას ქალთა შორის სიღარიბის მაჩვენებელზე? – სიმულაციური შემთხვევის ანალიზი საქართველოს მაგალითზე
მეტის ნახვა
საქართველოსთვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) SME ტესტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და საქართველოს მთავრობის კომპეტენციის გაძლიერება RIA SME მექანიზმების პრაქტიკაში გამოყენებაში
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) ხარისხის უზრუნველყოფა საქართველოში: ექსპერტთა სერტიფიცირება
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლებისა და დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამების გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში ვაჟებისადმი უპირატესობით განპირობებული მემკვიდრეობის პრაქტიკის სიღრმისეული ანალიზი
მეტის ნახვა
მინიმალური ხელფასის რეფორმა საქართველოში
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ის 156-ე კონვენცია საოჯახო პასუხისმგებლობების შესახებ
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ს 156-ე კონვენცია საოჯახო პასუხისმგებლობების მქონე დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
საჯარო რეესტრის შესახებ კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
ენერგეტიკული უსაფრთხოება და მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლა. არის თუ არა ქართული მედია მზად?
მეტის ნახვა
სამხრეთ კავკასიის გენდერული თანასწორობის ინდექსი
მეტის ნახვა
საქართველოსთვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) SME ტესტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და საქართველოს მთავრობის კომპეტენციის გაძლიერება RIA SME მექანიზმების პრაქტიკაში გამოყენებაში
მეტის ნახვა
საქართველოში ვაჟებისადმი უპირატესობით განპირობებული მემკვიდრეობის პრაქტიკის სიღრმისეული ანალიზი
მეტის ნახვა
მინიმალური ხელფასის რეფორმა საქართველოში
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
საჯარო რეესტრის შესახებ კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
სამხრეთ კავკასიის გენდერული თანასწორობის ინდექსი
მეტის ნახვა
სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის მწვანე ეკონომიკაში
მეტის ნახვა
მედიატორი – ეკონომიკური რეფორმების გაშუქებაში მედიის შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერის პლატფორმა
მეტის ნახვა
ტურიზმის ადგილობრივი მოსაკრებლის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
არაპირდაპირი ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიისა და მულტიპლიკატორების შემუშავება
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება და გენდერული ზეგავლენის შეფასება საქართველოში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის
მეტის ნახვა
იქონიებს თუ არა სახელფასო ანაზღაურების მინიმალური ზღვრის დაწესება გავლენას ქალთა შორის სიღარიბის მაჩვენებელზე? – სიმულაციური შემთხვევის ანალიზი საქართველოს მაგალითზე
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) ხარისხის უზრუნველყოფა საქართველოში: ექსპერტთა სერტიფიცირება
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლებისა და დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამების გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ის 156-ე კონვენცია საოჯახო პასუხისმგებლობების შესახებ
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ს 156-ე კონვენცია საოჯახო პასუხისმგებლობების მქონე დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
საქართველოში თანაბარი ანაზღაურების მიმოხილვისა და ანგარიშგების მეთოდოლოგიის დანერგვის მოდელების შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს გარემოს მდგომარეობისა და ბუნებრივი რესურსების მარაგების მიმოხილვა
მეტის ნახვა
საქართველოს სათბურის გაზების ემისიების ეფექტიანი შემცირება
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ის 189-ე კონვენცია ოჯახში დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ს 189-ე კონვენცია ოჯახში დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სახელმძღვანელო პრაქტიკოსებისათვის
მეტის ნახვა
არაპირდაპირი ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის და მულტიპლიკატორების შემუშავება
შეავსე ფორმა