შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ენერგეტიკის ბაზრის მიმოხილვა
ენერგია წარმოების უმნიშვნელოვანესი ფაქტორია ეკონომიკის ყველა სექტორში. ენერგიაზე მოთხოვნა ეკონომიკური აქტივობის სტაბილური ზრდის შესაბამისად იზრდება. ენერგო-სექტორის მიმოხილვა, რომელიც 2013 წელს დაიწყო, საქართველოს ენერგეტიკის (კერძოდ, ელექტროენერგიის, ნავთობისა და გაზის) სექტორში არსებულ ძირითად ტენ
დენციებსა და მნიშვნელოვან მოვლენებს აანალიზებს. ჩვენ გვჯერა, რომ ენერგეტიკა საქართველოსთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სექტორია, სწორედ ამიტომ კვარტალურ მიმოხილვაში ვაანალიზებთ იმ ტენდენციებს, რომლებიც ახასიათებს ენერგეტიკის სექტორს საანგარიშო პერიოდში. 
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
Q3-4, 2021 | ენერგეტიკის ბაზრის მიმოხილვა
24 ივნისი 2022

ენერგეტიკის ბაზრის მიმოხილვის 2021 წლის მე-3 და მე-4 კვარტლების ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

Q1-2, 2021 | ენერგეტიკის ბაზრის მიმოხილვა
24 იანვარი 2022

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ენერგეტიკის ბაზრის მიმოხილვის 2021 წლის 1-ელი და მე-2 კვარტლების ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

Q3-4, 2020 | ენერგეტიკის ბაზრის მიმოხილვა
22 ივნისი 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ენერგეტიკის ბაზრის მიმოხილვის მე-3 და მე-4 კვარტლების ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

Q1-2, 2020 | ენერგეტიკის ბაზრის მიმოხილვა
08 თებერვალი 2021

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ენერგეტიკის ბაზრის მიმოხილვის 1-ლი და მე-2 კვარტლების ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა