შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი გუნდი

იაროსლავა ბაბიჩი
მიმართულების ხელმძღვანელი, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა
სალომე გელაშვილი
მიმართულების ხელმძღვანელი, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკა
გიორგი პაპავა
მიმართულების ხელმძღვანელი, კერძო სექტორის განვითარების პოლიტიკა
ნორბერტო პინიატი
მიმართულების ხელმძღვანელი, ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის პოლიტიკა
ლუკ ლერუსი
რეზიდენტი მკვლევარი
ანა ბურდული
ხელმძღვანელის მოადგილე, კერძო სექტორის განვითარება
დავით კეშელავა
ხელმძღვანელის მოადგილე, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა
მარიამ ლობჯანიძე
ხელმძღვანელის მოადგილე, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა
მარიამ წულუკიძე
ხელმძღვანელის მოადგილე, ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის პოლიტიკა
მარიამ კაცაძე
უფროსი მკვლევარი
მარიამ ლორთქიფანიძე
უფროსი მკვლევარი
გურამ ლობჟანიძე
მკვლევარი
ელენე სეთურიძე
მკვლევარი
ერეკლე შუბითიძე
მკვლევარი
ლევან თევდორაძე
მკვლევარი
ელენე ცხომელიძე
მკვლევარი
არჩილ ჩაფიჩაძე
უმცროსი მკვლევარი
მერი ჯულაყიძე
უმცროსი მკვლევარი
ნინო სარიშვილი
უმცროსი მკვლევარი
შეავსე ფორმა