შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი გუნდი

ელენე სეთურიძე
მკვლევარი
+995 322 507 177 (შიდა: 238)

ელენე სეთურიძე თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის მაგისტრი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ბაკალავრია.

საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის დროს ელენე სტაჟიორი იყო საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს უცხოური ვაჭრობის დეპარტამენტში. სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის დროს კი იგი სტუდენტთა ექსპერტი იყო განათლების ხარისხის გაძლიერების ეროვნულ ცენტრში და ჩართული იყო აკრედიტაციის პროცესში. 2019 წელს ელენემ სტაჟირება გაიარა ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის მმართველობისა და სოციალური პოლიტიკის კვლევით ცენტში, 2020 წელს კი ასისტენტი მკვლევარი იყო Colliers International-ში.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
შეავსე ფორმა