შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მშპ-ის პროგნოზი
ISET-ის მშპ-ის პროგნოზი ფაქტორული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით ადგენს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე და მომდევნო კვარტლის რეალური მშპ-ის პროგნოზს. პროგნოზის განახლება თვეში ერთხელ ხდება. დამოკიდებული ცვლადი არის კვარტალური მშპ (ჩვენ საქსტატის მშპ-ის წინასწარ მონაცემებს ვიყენებთ, როდესაც კვარტალური
მშპ-ის საბოლოო მონაცემი ხელმისაწვდომი არ არის). ხოლო ამხსნელი ცვლადები (ამჟამად 115) საქსტატის და ეროვნული ბანკის სტატისტიკიდან მოპოვებულ ყოველთვიურ ცვლადებს წარმოადგენენ.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
ოქტომბერი 2023 | საქართველოს სავაჭრო დეფიციტი და ქვეყანაში შემოდინებული ფულადი გზავნილები მცირდება, ინფლაციის მაჩვენებელი უცვლელია, სამომხმარებლო კრედიტების რაოდენობა და ფულის მასა კი იზრდება
23 ოქტომბერი 2023

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა (საქსტატი) 2023 წლის აგვისტოს მშპ-ის რეალური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა, რომელიც 5.8%-ს შეადგენს. 2023 წლის იანვარ-აგვისტოს მშპ-ის რეალური ზრდის წინასწარი შეფასება კი 7%-ს უტოლდება.

სექტემბერი 2023 | გაცვლითი კურსისა და ფულადი გზავნილების რაოდენობის გათვალისწინებით, მშპ-ის მნიშვნელოვანი ზრდაა მოსალოდნელი
25 სექტემბერი 2023

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა (საქსტატი) 2023 წლის ივლისის მშპ-ის რეალური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა. მოსალოდნელია მშპ-ის 5,5%-ით ზრდა, მშპ-ის ზრდის საშუალო მაჩვენებელმა 2023 წლის იანვარ-ივლისის პერიოდში კი 7,2 %-ს მიაღწია.

აპრილი 2023 | განსხვავება ბიზნესისა და მომხმარებელთა განწყობებს შორის საქართველოს ეკონომიკაში არსებულ გაურკვევლობაზე მიუთითებს
01 მაისი 2023

საქსტატმა 2023 წლის თებერვლის მშპ-ის რეალური ზრდის წინასწარი შეფასება გამოაქვეყნა, რომელიც ამ ეტაპზე 5.8%-ს შეადგენს. შედეგად, 2023 წლის იანვარ-თებერვლის პერიოდში მშპ-ის რეალური ზრდის მაჩვენებელი 7.1%-ია.

მარტი 2023 | რუსეთიდან შემოსული ფულადი გზავნილების მოცულობა 1000%-ზე მეტით გაიზარდა ერთი წლის განმავლობაში, რამაც ლარის მნიშვნელოვანი გამყარება გამოიწვია
27 მარტი 2023

მშპ-ის ზრდის პროგნოზის მარტის განახლების მიხედვით, 2023 წლის პირველი კვარტლის ზრდის პროგნოზი 0.1 პროცენტული პუნქტით შემცირდა და 2.6% შეადგინა. ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის მე-2 პროგნოზის თანახმად, 2023 წლის პირველ კვარტალში მშპ-ის ზრდის მაჩვენებელი 1.6%-ია.

თებერვალი 2023 | მსოფლიოში ნავთობისა და სურსათის ფასების შემცირების შედეგად, მცირდება ინფლაციის მაჩვენებელი საქართველოში, თუმცა მიგრაციით განპირობებული შიდა წნეხი ფასებზე კვლავ პრობლემაა
28 თებერვალი 2023

საქსტატის ანგარიშის “ეკონომიკური ზრდის ტენდენციების წინასწარი შეფასება, ეკონომიკური სტატისტიკის მაჩვენებლები” თანახმად, 2022 წლის მე-4 კვარტალში რეალური მშპ-ის ზრდის მაჩვენებელი 9.5%-ს შეადგენდა, ხოლო 2022 წლის რეალური მშპ-ის ზრდის ტემპი 10.1% იყო.

შეავსე ფორმა