შეავსე ფორმა
Logo

ჩვენ შესახებ

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი (ISET-PI) 2011 წლის მაისში დაფუძნდა, როგორც უნივერსიტეტის ბაზაზე არსებული კვლევითი ორგანიზაცია, რომელიც ავსებს თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) საგანმანათლებლო მისიას, რომელიც, თავის მხრივ, წარმოადგენს ეკონომიკური სწავლებისა და კვლევით ცენტრს სამხრეთ კავკასიის მასშტაბით. ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის უმთავრესი ღირებულება დამოუკიდებელი კვლევების, ანალიზისა და ტრენინგების ჩატარებაა. ორგანიზაცია ერთ სივრცეში უყრის თავს აკადემიური და კვლევითი წრეებისა და ბიზნესის წარმომადგენლებსა თუ, ზოგადად, ფართო საზოგადოებას.

ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი აქტიურად მუშაობს კვლევებზე სოფლის მეურნეობის, მაკროეკონომიკური პოლიტიკის, გარემოს დაცვისა და ენერგეტიკის, კერძო სექტორის განვითარებისა თუ ინკლუზიური ზრდის პოლიტიკის მიმართულებით. გარდა ამისა, ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი აქვეყნებს რეგულარულ ინდექსებსა თუ ანალიტიკურ პუბლიკაციებს და მუშაობს დონორების მიერ დაფინანსებულ პროექტებზე. ინსტიტუტი კვლევითი წრეების, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა თუ საერთაშორისო განვითარების ორგანიზაციების მიერ აღიარებულია როგორც ეკონომიკური კვლევების ერთ-ერთი წამყვანი ორგანიზაცია საქართველოში. ინსტიტუტის კვლევით გუნდში 20-ზე მეტი მკვლევარი მუშაობს, რომელთაც საერთაშორისო დონეზე აღიარებული დოქტორის ხარისხის მქონე წამყვანი ეკონომისტები ხელმძღვანელობენ. ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტი ISET-თან იყოფს როგორც აკადემიურ და ადამიანურ რესურსებს, ისე სამუშაო სივრცესაც.

შეავსე ფორმა