შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი გუნდი

მარიამ ლობჯანიძე
ხელმძღვანელის მოადგილე, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა
+995 322 507 177 (ext: 235)

მარიამ ლობჯანიძე ISET-ის კვლევით ინსტიტუტს 2018 წლის სექტემბერში შეუერთდა, სადაც ის ამჟამად მაკროეკონომიკური პოლიტიკის მიმართულების უფროსის მოადგილეა. მას დამთავრებული აქვს თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა (ISET) და ფლობს მაგისტრის (Summa Cum Laude) ხარისხს ეკონომიკაში. ის 2019 წლიდან აქტიურადაა ჩართული რეგულირების ზეგავლენის შეფასებაში. მარიამი ჩართული იყო სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლებისათვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების ტრენინგების პროცესშიც. მარიამი მონაწილეობდა საქართველოსთვის გენდერული ზეგავლენის მეთოდოლოგიის შემუშავებაში, 2020 წლიდან კი ის აქტიურად მუშაობს გენდერული ზეგავლენის შეფასებებზე საქართველოში და ასევე ატარებს ტრენინგებს გენდერული ზეგავლენის შეფასების პროცესზე. მარიამის კვლევითი ინტერესებია: შრომის ბაზარი, გენდერული ეკონომიკა და სოციალური საკითხები, სოციალური პოლიტიკა, ენერგო-უსაფრთხოება და კლიმატის ცვლილება. 

კვლევითი საქმიანობის გარდა, მარიამ ლობჯანიძე ISET-ის საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს ეკონომეტრიკას ასწავლის. 2017-2019 წლებში ის ISET-ში ეკონომიკის სხვადასხვა დისციპლინას (მიკროეკონომიკა, ღია ეკონომიკის მაკროეკონომიკა, ეკონომეტრიკა) ასწავლიდა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
საქართველოში რუსულ კაპიტალთან დაკავშირებული რისკების კვლევა
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლებისა და დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამების გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში ვაჟებისადმი უპირატესობით განპირობებული მემკვიდრეობის პრაქტიკის სიღრმისეული ანალიზი
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
საქართველოში თანაბარი ანაზღაურების მიმოხილვისა და ანგარიშგების მეთოდოლოგიის დანერგვის მოდელების შეფასება
მეტის ნახვა
სატრანსპორტო საშუალებებით გამოწვეული ჰაერის დაბინძურება საქართველოში – არსებული ტენდენციები და შესაძლო სამომავლო ნაბიჯები
მეტის ნახვა
საქართველოს სათბურის გაზების ემისიების ეფექტიანი შემცირება
მეტის ნახვა
ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის მწვანე ეკონომიკაში
მეტის ნახვა
სახელმწიფო პროგრამა „დანერგე მომავლის“ გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
გენდერული ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგია
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ის 189-ე კონვენცია ოჯახში დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ს 189-ე კონვენცია ოჯახში დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
საქართველოში რუსულ კაპიტალთან დაკავშირებული რისკების კვლევა
მეტის ნახვა
საქართველოში ვაჟებისადმი უპირატესობით განპირობებული მემკვიდრეობის პრაქტიკის სიღრმისეული ანალიზი
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის მწვანე ეკონომიკაში
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება და გენდერული ზეგავლენის შეფასება საქართველოში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის
მეტის ნახვა
აღმასრულებელი უწყებებისა და საქართველოს პარლამენტის შესაძლებლობების გაძლიერება რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) მეთოდოლოგიის გაგებისა და გამოყენებისათვის
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლებისა და დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამების გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში თანაბარი ანაზღაურების მიმოხილვისა და ანგარიშგების მეთოდოლოგიის დანერგვის მოდელების შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს სათბურის გაზების ემისიების ეფექტიანი შემცირება
მეტის ნახვა
სახელმწიფო პროგრამა „დანერგე მომავლის“ გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
გენდერული ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგია
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ის 189-ე კონვენცია ოჯახში დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ს 189-ე კონვენცია ოჯახში დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
საქართველოში ვაჟებისთვის უპირატესობის მინიჭებისა და გენდერული ნიშნით სქესობრივი შერჩევის სოციალურ-ეკონომიკური ანალიზი
მეტის ნახვა
ადვოკატირების, მედიასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციის სტრატეგიული ჩარჩო და გზამკვლევი საქართველოში გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის აღმოსაფხვრელად
მეტის ნახვა
სოციალურ-ეკონომიკური პოლიტიკის გავლენა ვაჟისათვის უპირატესობის მინიჭებასა და გენდერული ნიშნით სქესის შერჩევის საზიანო პრაქტიკაზე საქართველოში
მეტის ნახვა
საქართველო – ქვეყნის პროფილი
მეტის ნახვა
საქართველოს წყლის რესურსების მართვის ეკონომიკური ინსტრუმენტები
მეტის ნახვა
სატრანსპორტო საშუალებებით გამოწვეული ჰაერის დაბინძურება საქართველოში – არსებული ტენდენციები და შესაძლო სამომავლო ნაბიჯები
მეტის ნახვა
COVID-19-ის შესაძლო შედეგები საქართველოს ენერგეტიკის ბაზარზე
მეტის ნახვა
გამომუშავებასა და მოხმარებას შორის სხვაობა ზრდას განაგრძობს. რა უნდა გაკეთდეს?
მეტის ნახვა
სექტემბრის ელექტროენერგიის ბაზრის მონაცემები და საქართველოს ენერგო უსაფრთხოება
მეტის ნახვა
განგაშის ზარები უკვე რეკავენ: რთული ზაფხული საქართველოს ელექტროენერგიის ბაზრისთვის
მეტის ნახვა
ელექტროენერგიის ბაზრის შეფასება „გავრილოვის ეფექტის“ ჭრილში
მეტის ნახვა
უცვლელი უარყოფითი სხვაობა გამომუშავებასა და მოხმარებას შორის – თავსატეხი, რომელიც შესწავლას საჭიროებს
მეტის ნახვა
აირჩია თუ არა საქართველომ სწორი გზა პოლიეთილენის პარკების გამოყენების შესამცირებლად?
მეტის ნახვა
ნეტო-აღრიცხვა – განხორციელებადი ,,მწვანე“ ალტერნატივა გამომუშავებისა და მოხმარების დეფიციტის აღმოსაფხვრელად?
მეტის ნახვა
ენგურისა და ვარდნილის ჰიდროელექტროსადგურები და მოთხოვნა აფხაზეთში. რთული (და ხარჯიანი) თავსატეხი საქართველოსთვის
მეტის ნახვა
უნდა გვაღელვებდეს თუ არა გამომუშავების დეფიციტი ელექტროენერგიის ბაზარზე და რა შეიძლება გაკეთდეს მის აღმოსაფხვრელად?
მეტის ნახვა
უნდა გვქონდეს თუ არა მაღალი კონკურენცია ელექტროენერგიის გამომუშავების ბაზარზე?
შეავსე ფორმა