შეავსე ფორმა
Logo

მენეჯმენტი

გიორგი პაპავა
წამყვანი ეკონომისტი, კერძო სექტორის განვითარების პოლიტიკა
+995 322 507 177 (შიდა: 232)

გიორგი პაპავა ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტია და კერძო სექტორის განვითარების პოლიტიკის კვლევით ცენტრს ხელმძღვანელობს. გიორგი ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხის კანდიდატია ეკონომიკის მიმართულებით. მისი სადოქტორო ნაშრომია „სავაჭრო პოლიტიკა ლობირებისა და ჰეტეროგენულად გულგრილი ამომრჩევლის პირობებში“, რომლის თანაავტორიც ლაშა ჭოჭუაა. გიორგი ჩიკაგოს უნივერსიტეტისა (2012 წ.) და თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (2008 წ.) ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხებსაც ფლობს.

გიორგი ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდს 2020 წელს შეუერთდა, მანამდე კი არაერთ საკონსულტაციო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობდა ეკონომიკური კონსულტანტის როლში.

გიორგი CERGE-EI-ის კარიერული ინტეგრაციის სტიპენდიანტია (CIF) და ამჟამად ISET-ში კანონისა და ეკონომიკისა და ინდუსტრიული ორგანიზაციის კურსებს ასწავლის. მისი კვლევითი ინტერესის სფეროს წარმოადგენს საერთაშორისო ვაჭრობა, ინდუსტრიული ორგანიზაციები, პოლიტიკური ეკონომიკა, საჯარო პოლიტიკა და მონეტარული ეკონომიკა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
საჯარო-კერძო დიალოგი ელექტრონული კომერციის რეფორმის შესახებ
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეხუთე ანგარიში
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის პროგრესის შეფასება
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეოთხე ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი
მეტის ნახვა
კვლევა საქართველოს ICT სექტორზე COVID-19-ის გავლენის შესახებ
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მესამე ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოს წყლის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება
მეტის ნახვა
კვლევა საქართველოში ახალგაზრდული მეწარმეობის სტიმულირების შესახებ
მეტის ნახვა
მედიატორი – ეკონომიკური რეფორმების გაშუქებაში მედიის შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერის პლატფორმა
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეორე ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოს რეფორმების შეფასების სისტემის მხარდაჭერა - რეფორმეტრი
მეტის ნახვა
მედიატორი – ეკონომიკური რეფორმების გაშუქებაში მედიის შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერის პლატფორმა
მეტის ნახვა
საქართველოს რეფორმების შეფასების სისტემის მხარდაჭერა - რეფორმეტრი
მეტის ნახვა
ტურიზმის ადგილობრივი მოსაკრებლის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა
მეტის ნახვა
საარჩევნო კომპასი
მეტის ნახვა
კვლევა საქართველოში ახალგაზრდების მეწარმეობის სტიმულირებაზე: ბარიერების გაგება და რეკომენდაციები რეფორმის ინტერვენციისთვის
მეტის ნახვა
კვლევა საქართველოს ICT სექტორზე COVID-19-ის გავლენის შესახებ
მეტის ნახვა
კონსულტაციები პოლიტიკური პარტიებისთვის
მეტის ნახვა
საქართველოსთვის წყლის პოლიტიკის პერსპექტივის შემუშავება: ქვეყნის შეფასება
მეტის ნახვა
არაპირდაპირი ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიისა და მულტიპლიკატორების შემუშავება
მეტის ნახვა
თელავის სივრცით დაგეგმარებაზე მომუშავე გუნდის კონსულტაცია
მეტის ნახვა
ფოკუს ჯგუფები საპენსიო რეფორმაზე
მეტის ნახვა
საჯარო-კერძო დიალოგი ელექტრონული კომერციის რეფორმის შესახებ
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეხუთე ანგარიში
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის პროგრესის შეფასება
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეოთხე ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი
მეტის ნახვა
კვლევა საქართველოს ICT სექტორზე COVID-19-ის გავლენის შესახებ
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მესამე ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოს წყლის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება
მეტის ნახვა
კვლევა საქართველოში ახალგაზრდული მეწარმეობის სტიმულირების შესახებ
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეორე ანგარიში
მეტის ნახვა
არაპირდაპირი ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის და მულტიპლიკატორების შემუშავება
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – პირველი ანგარიში
შეავსე ფორმა