შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

გიორგი პაპავა
მიმართულების ხელმძღვანელი, კერძო სექტორის განვითარების პოლიტიკა
+995 322 507 177 (შიდა: 232)

გიორგი პაპავა ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტია და კერძო სექტორის განვითარების პოლიტიკის კვლევით ცენტრს ხელმძღვანელობს. გიორგი ჩიკაგოს უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხის კანდიდატია ეკონომიკის მიმართულებით. მისი სადოქტორო ნაშრომია „სავაჭრო პოლიტიკა ლობირებისა და ჰეტეროგენულად გულგრილი ამომრჩევლის პირობებში“, რომლის თანაავტორიც ლაშა ჭოჭუაა. გიორგი ჩიკაგოს უნივერსიტეტისა (2012 წ.) და თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (2008 წ.) ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხებსაც ფლობს.

გიორგი ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდს 2020 წელს შეუერთდა, მანამდე კი არაერთ საკონსულტაციო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობდა ეკონომიკური კონსულტანტის როლში.

გიორგი CERGE-EI-ის კარიერული ინტეგრაციის სტიპენდიანტია (CIF) და ამჟამად ISET-ში კანონისა და ეკონომიკისა და ინდუსტრიული ორგანიზაციის კურსებს ასწავლის. მისი კვლევითი ინტერესის სფეროს წარმოადგენს საერთაშორისო ვაჭრობა, ინდუსტრიული ორგანიზაციები, პოლიტიკური ეკონომიკა, საჯარო პოლიტიკა და მონეტარული ეკონომიკა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
წყლის რესურსების მართვის რეფორმის პროგრესის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოში რუსული ბიზნეს მფლობელობის ფაქტორებით გამოწვეული რისკების კვლევა
მეტის ნახვა
ტურიზმის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მერვე ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოების გაციფრულების მიმოხილვა
მეტის ნახვა
ევროპული მომავალი და შენი მოსალოდნელი კეთილდღეობა
მეტის ნახვა
ევროპული მომავალი და შენი მოსალოდნელი კეთილდღეობა
მეტის ნახვა
RIA-ს ინსტიტუციონალიზაციის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
პოლიტიკური ეკონომიკის ანალიზი (PEA)
მეტის ნახვა
საქართველოში რუსულ კაპიტალთან დაკავშირებული რისკების კვლევა
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
პოლიტიკური ეკონომიკის ანალიზი (PEA)
მეტის ნახვა
საქართველოში რუსულ კაპიტალთან დაკავშირებული რისკების კვლევა
მეტის ნახვა
მოგების გადასახადის მოდელის შეფასება და სამომავლო პერსპექტივები
მეტის ნახვა
მედიატორი – ეკონომიკური რეფორმების გაშუქებაში მედიის შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერის პლატფორმა
მეტის ნახვა
საქართველოს რეფორმების შეფასების სისტემის მხარდაჭერა - რეფორმეტრი
მეტის ნახვა
ტურიზმის ადგილობრივი მოსაკრებლის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა
მეტის ნახვა
საარჩევნო კომპასი
მეტის ნახვა
კვლევა საქართველოში ახალგაზრდების მეწარმეობის სტიმულირებაზე: ბარიერების გაგება და რეკომენდაციები რეფორმის ინტერვენციისთვის
მეტის ნახვა
კვლევა საქართველოს ICT სექტორზე COVID-19-ის გავლენის შესახებ
მეტის ნახვა
კონსულტაციები პოლიტიკური პარტიებისთვის
მეტის ნახვა
საქართველოსთვის წყლის პოლიტიკის პერსპექტივის შემუშავება: ქვეყნის შეფასება
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
წყლის რესურსების მართვის რეფორმის პროგრესის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოში რუსული ბიზნეს მფლობელობის ფაქტორებით გამოწვეული რისკების კვლევა
მეტის ნახვა
ტურიზმის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მერვე ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოების გაციფრულების მიმოხილვა
მეტის ნახვა
ევროპული მომავალი და შენი მოსალოდნელი კეთილდღეობა
მეტის ნახვა
RIA-ს ინსტიტუციონალიზაციის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეშვიდე ანგარიში
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეექვსე ანგარიში
მეტის ნახვა
შემოქმედებითი ეკონომიკა საქართველოში - ძირითადი მაჩვენებლების, მახასიათებლებისა და საჭიროებების საბაზისო კვლევა
შეავსე ფორმა