შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

მარიამ კაცაძე
უფროსი მკვლევარი
+995 322 507 177 (შიდა: 220)

მარიამ კაცაძე ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში 2019 წლიდან მუშაობს. იგი კერძო სექტორის განვითარების პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის უფროსი მკვლევარია კერძო სექტორის განვითარების კვლევებშია ჩართული.

მარიამი თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის მაგისტრი (2018 წ.) და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ბაკალავრია (2016 წ.). 2017 -2018 წწ-ში მარიამი ISET-ში ლექტორის თანაშემწე იყო და სამაგისტრო პროგრამის პირველი კურსის სტუდენტებს მაკროეკონომიკას ასწავლიდა. ISET-ის დამთავრების შემდეგ, მარიამი პოლიტიკისა და მართვის კონსალტინგ ჯგუფში (PMCG) პროექტების ოფიცერი იყო და ინფრასტრუქტურის განვითარების პროექტებზე მუშაობდა. 2018 წლიდან იგი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორიცაა, სადაც საბაკალავრო პროგრამის პირველი კურსის სტუდენტებს ეკონომიკის პრინციპებს ასწავლის.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეშვიდე ანგარიში
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეექვსე ანგარიში
მეტის ნახვა
შემოქმედებითი ეკონომიკა საქართველოში - ძირითადი მაჩვენებლების, მახასიათებლებისა და საჭიროებების საბაზისო კვლევა
მეტის ნახვა
მოგების გადასახადის მოდელის შეფასება და სამომავლო პერსპექტივები
მეტის ნახვა
საჯარო-კერძო დიალოგი ელექტრონული კომერციის რეფორმის შესახებ
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეხუთე ანგარიში
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეოთხე ანგარიში
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მესამე ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოს წყლის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეორე ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოს რეფორმების შეფასების სისტემის მხარდაჭერა - რეფორმეტრი
მეტის ნახვა
არაპირდაპირი ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის და მულტიპლიკატორების შემუშავება
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეშვიდე ანგარიში
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეექვსე ანგარიში
მეტის ნახვა
შემოქმედებითი ეკონომიკა საქართველოში - ძირითადი მაჩვენებლების, მახასიათებლებისა და საჭიროებების საბაზისო კვლევა
მეტის ნახვა
საჯარო-კერძო დიალოგი ელექტრონული კომერციის რეფორმის შესახებ
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეხუთე ანგარიში
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეოთხე ანგარიში
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მესამე ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოს წყლის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეორე ანგარიში
მეტის ნახვა
არაპირდაპირი ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის და მულტიპლიკატორების შემუშავება
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – პირველი ანგარიში
მეტის ნახვა
COVID-19-ის სოციალური ეფექტი – უნივერსალური დახმარების შემოღების საფუძველი?
შეავსე ფორმა