შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

დავით კეშელავა
მიმართულების ხელმძღვანელი, მაკროეკონომიკური პოლიტიკა
+995 322 507 177 (შიდა: 234)

დავით კეშელავა ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდს 2016 წელს შემოუერთდა მკვლევარის პოზიციაზე და ამჟამად მაკროეკონომიკური პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილეა. დავითი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი (2014 წ.) და თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ეკონომიკის მაგისტრია (2016 წ.). დავით მაკროეკონომიკის მიმართულებაზე სწავლობდა და მისი სამაგისტრო ნაშრომი სწავლობდა საბანკო კრიზისების ადრეულ ნიშნებს მცირე, ღია ეკონომიკებში. 2021 წელს დავითმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის დოქტორის ხარისხიც მოიპოვა. მისი სადოქტორო ნაშრომის თემა იყო „სავალუტი კრიზისები და ოპტიმალური მონეტარული პოლიტიკა: საქართველოს მაგალითი“.

ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში მუშაობის განმავლობაში, დავითს არაერთ ეკონომიკურ პროექტზე უმუშავია, რომელიც მაკროეკონომიკას, გენდერის ეკონომიკას, სოციალურ პოლიტიკას, ხარჯსარგებლიანობის ანალიზს, რეგულირების ზეგავლენის შეფასებასა და პროგრამის შეფასებას ეხებოდა. დავითის ძირითადი მიმართულება მაკროეკონომიკური კვლევებია და მშპ-ის პროგნოზის ყოველთვიურ პუბლიკაციებზეა პასუხისმგებელი, წერს ბლოგებს ეკონომიკურ თემებზე და მუშაობს კვლევით პროექტებზე. მისი კვლევითი ინტერესებია მაკროეკონომიკური თეორია, ზრდის თეორია და განვითარების ეკონომიკა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
რუსული მიგრაციის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე 2022 წელს
მეტის ნახვა
საქართველოსთვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) SME ტესტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და საქართველოს მთავრობის კომპეტენციის გაძლიერება RIA SME მექანიზმების პრაქტიკაში გამოყენებაში
მეტის ნახვა
საქართველოში ვაჟებისადმი უპირატესობით განპირობებული მემკვიდრეობის პრაქტიკის სიღრმისეული ანალიზი
მეტის ნახვა
ასაკი და გენდერი სამხრეთ კავკასიაში
მეტის ნახვა
მოგების გადასახადის მოდელის შეფასება და სამომავლო პერსპექტივები
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლების სფეროში დივერსიფიცირებული ფინანსური მექანიზმების დანერგვა
მეტის ნახვა
სამხრეთ კავკასიის გენდერული თანასწორობის ინდექსი
მეტის ნახვა
საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი
მეტის ნახვა
კვლევა საქართველოს ICT სექტორზე COVID-19-ის გავლენის შესახებ
მეტის ნახვა
საქართველოში თანაბარი ანაზღაურების მიმოხილვისა და ანგარიშგების მეთოდოლოგიის დანერგვის მოდელების შეფასება
მეტის ნახვა
სახელმწიფო პროგრამა „დანერგე მომავლის“ გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოსთვის რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) SME ტესტირების მეთოდოლოგიის შემუშავება და საქართველოს მთავრობის კომპეტენციის გაძლიერება RIA SME მექანიზმების პრაქტიკაში გამოყენებაში
მეტის ნახვა
საქართველოში ვაჟებისადმი უპირატესობით განპირობებული მემკვიდრეობის პრაქტიკის სიღრმისეული ანალიზი
მეტის ნახვა
მოგების გადასახადის მოდელის შეფასება და სამომავლო პერსპექტივები
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლების სფეროში დივერსიფიცირებული ფინანსური მექანიზმების დანერგვა
მეტის ნახვა
სამხრეთ კავკასიის გენდერული თანასწორობის ინდექსი
მეტის ნახვა
საქართველოს რეფორმების შეფასების სისტემის მხარდაჭერა - რეფორმეტრი
მეტის ნახვა
ტურიზმის ადგილობრივი მოსაკრებლის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საარჩევნო კომპასი
მეტის ნახვა
კვლევა საქართველოს ICT სექტორზე COVID-19-ის გავლენის შესახებ
მეტის ნახვა
საქართველოში პოლიპროპილენის წარმოების ტექნიკურ-ეკონომიკური კვლევა
მეტის ნახვა
გლობალურ და რეგიონულ ღირებულებათა ჯაჭვებში CAREC-ის ქვეყნების მონაწილეობის შეფასება
მეტის ნახვა
რუსული მიგრაციის გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე 2022 წელს
მეტის ნახვა
ასაკი და გენდერი სამხრეთ კავკასიაში
მეტის ნახვა
საქართველოს პოლიტიკური ლანდშაფტი
მეტის ნახვა
კვლევა საქართველოს ICT სექტორზე COVID-19-ის გავლენის შესახებ
მეტის ნახვა
საქართველოში თანაბარი ანაზღაურების მიმოხილვისა და ანგარიშგების მეთოდოლოგიის დანერგვის მოდელების შეფასება
მეტის ნახვა
სახელმწიფო პროგრამა „დანერგე მომავლის“ გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
გენდერული ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგია
მეტის ნახვა
დედობის დაცვის უკეთესი სტანდარტებისკენ: როგორი პოლიტიკაა საქართველოსთვის საუკეთესო?
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ს 183-ე კონვენცია დედობის დაცვის შესახებ
მეტის ნახვა
რატომ არიან ქალები პოლიტიკაში ნაკლებად წარმოდგენილები?
მეტის ნახვა
საქართველოს ლარიზაციის პოლიტიკა 2016 წლიდან დღემდე: რამ იმუშავა, რამ – არა და რა უნდა შეიცვალოს
მეტის ნახვა
ეკონომიკური რეაგირება COVID-19-ზე: როგორ უმკლავდება გამოწვევას საქართველო?
მეტის ნახვა
ქართველი ქალის ტვირთი: როგორ იმოქმედა პანდემიამ ქალებსა და კაცებს შორის საოჯახო შრომის განაწილებაზე და რატომაა ეს მნიშვნელოვანი?
მეტის ნახვა
უკაცრავად, გათავისუფლებული ხართ სამსახურიდან კოვიდის გამო! გაზარდა თუ არა COVID-19-მა გენდერული უთანასწორობა?
მეტის ნახვა
მთავარია, ვისთან ერთად აწარმოებ და არა – ვინ არის შენი სავაჭრო პარტნიორი: საქართველოს ინტეგრაციის ანალიზი გლობალურ და რეგიონულ ღირებულებათა ჯაჭვებში
მეტის ნახვა
მოაგვარა თუ არა საქართველომ “გამქრალი გოგონების” პრობლემა?
მეტის ნახვა
დღევანდელი კვერცხი თუ ხვალინდელი ქათამი? საკრედიტო რეგულაციები საქართველოში
მეტის ნახვა
საქართველოს 2018 წლის არჩევნები რიცხვებში
მეტის ნახვა
მოხვდება საქართველო ოდესმე ფეხბურთის მსოფლიო ჩემპიონატზე?
მეტის ნახვა
ორი ქალაქის ამბავი: ალმატური „ბომბილები“ თბილისის ტაქსების ბაზარზე?
მეტის ნახვა
შენი სტუმარი ჩემი სტუმარია ანუ რატომ არ არის ტურიზმი ნულოვანი ჯამის თამაში
მეტის ნახვა
გაიმარჯვა თუ არა ISET-ის ახალმა საბაკალავრო პროგრამამ საქართველოს საუკეთესო სტუდენტებისთვის ბრძოლაში?
მეტის ნახვა
ვალებში და გაღატაკებული
მეტის ნახვა
თავისუფლება თუ შიში? ცურვის შიში სამხრეთ კავკასიაში
შეავსე ფორმა