შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი გუნდი

მერი ჯულაყიძე
უმცროსი მკვლევარი
+995 322 507 177

მერი ჯულაყიძე 2021 წლიდან ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის კერძო სექტორის განვითარების პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის უმცროსი მკვლევარია. მერი თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის ბაკალავრია. საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის განმავლობაში მერი განსაკუთრებით დაინტერესებული იყო გენდერის ეკონომიკით, საჯარო პოლიტიკითა და განვითარების ეკონომიკით. მისი საბაკალავრო ნაშრომის თემა იყო გენდერული, ეთნიკური და ასაკობრივი სხვაობა ქართული შრომის ბაზარზე.

ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში მოსვლამდე მერი სტაჟიორი იყო საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტში. 2020 წელს მერი გაცვლითი სემესტრით ვალენსიის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტშიც სწავლობდა. მანამდე კი ISET-ში ლექტორის თანაშემწე იყო და საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს კანონისა და ეკონომიკისა და ინგლისურის კურსს უკითხავდა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
მცირე და საშუალო საწარმოების გაციფრულება: 2023 წლის მიმოხილვა
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოების გაციფრულების მიმოხილვა
მეტის ნახვა
ევროპული მომავალი და შენი მოსალოდნელი კეთილდღეობა
მეტის ნახვა
ევროპული მომავალი და შენი მოსალოდნელი კეთილდღეობა
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
როგორია გადახდისუუნარობის ახალი კანონის შედეგები?
მეტის ნახვა
მოგების გადასახადის მოდელის შეფასება და სამომავლო პერსპექტივები
მეტის ნახვა
COVID-19-ის დროს გაზრდილი გენდერული ღიობი: საქართველოს მაგალითი
მეტის ნახვა
საჯარო-კერძო დიალოგი წყლის რესურსების მართვის რეფორმის შესახებ
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეხუთე ანგარიში
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის პროგრესის შეფასება
მეტის ნახვა
მცირე და საშუალო საწარმოების გაციფრულება: 2023 წლის მიმოხილვა
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
საქართველოში მცირე და საშუალო საწარმოების გაციფრულების მიმოხილვა
მეტის ნახვა
ევროპული მომავალი და შენი მოსალოდნელი კეთილდღეობა
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
COVID-19-ის დროს გაზრდილი გენდერული ღიობი: საქართველოს მაგალითი
მეტის ნახვა
საჯარო-კერძო დიალოგი წყლის რესურსების მართვის რეფორმის შესახებ
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეხუთე ანგარიში
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის პროგრესის შეფასება
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეოთხე ანგარიში
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მესამე ანგარიში
შეავსე ფორმა