შეავსე ფორმა
Logo

მენეჯმენტი

ნორბერტო პინიატი
მიმართულების ხელმძღვანელი, ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის პოლიტიკა
+995 322 507 177 (შიდა: 203)

ნორბერტო პინიატი ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტია და ენერგეტიკის, გარემოსა და შრომის ეკონომიკის მიმართულებით მუშაობს. 2009 წელს იგი თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ფაკულტეტის წევრი გახდა, 2016 წლიდან კი ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის პოლიტიკის კვლევით ცენტრს ხელმძღვანელობს ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში. ნორბერტო ISET-ის ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამაზე რამდენიმე კურსს ასწავლის, მათ შორის ენერგეტიკული ბაზრების ეკონომიკას. 2009 წლამდე იგი OECD-ის განვითარების ცენტრში, მსოფლიო ბანკსა და ბოლონიის უნივერსიტეტში მუშაობდა. მას განვითარებისა და ენერგეტიკის ეკონომიკაში სწავლებისა და ტრენერობის 15-წლიანი გამოცდილება აქვს.

ნორბერტომ 2007 წელს მიიღო ბოლონიის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხი ეკონომიკის მიმართულებით, მანამდე კი განვითარების, ინოვაციებისა და ცვლილებების მაგისტრის ხარისხი ამავე უნივერსიტეტიდან. მას აქვს ბოლონიის უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ფინანსების საპატიო წოდებაც (მაგისტრის ეკვივალენტი). ნორბერტოს აქვს კიელის მსოფლიო ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევების სერტიფიკატი. მისი კვლევის ინტერესებია: შრომის ბაზრის პოლიტიკა, ენერგეტიკა, გარემოს პოლიტიკა და მდგრადი განვითარება.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
იქონიებს თუ არა სახელფასო ანაზღაურების მინიმალური ზღვრის დაწესება გავლენას ქალთა შორის სიღარიბის მაჩვენებელზე? – სიმულაციური შემთხვევის ანალიზი საქართველოს მაგალითზე
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) ხარისხის უზრუნველყოფა საქართველოში: ექსპერტთა სერტიფიცირება
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლებისა და დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამების გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში ვაჟებისადმი უპირატესობით განპირობებული მემკვიდრეობის პრაქტიკის სიღრმისეული ანალიზი
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ის 156-ე კონვენცია საოჯახო პასუხისმგებლობების შესახებ
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ს 156-ე კონვენცია საოჯახო პასუხისმგებლობების მქონე დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
ენერგეტიკული უსაფრთხოება და მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლა. არის თუ არა ქართული მედია მზად?
მეტის ნახვა
სამხრეთ კავკასიის გენდერული თანასწორობის ინდექსი
მეტის ნახვა
ელექტროენერგიის იმპორტი, ადგილობრივი წარმოება და ენერგეტიკული უსაფრთხოება: დინამიკა, გამოწვევები და განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარების მნიშვნელობა საქართველოში
მეტის ნახვა
სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში თანაბარი ანაზღაურების მიმოხილვისა და ანგარიშგების მეთოდოლოგიის დანერგვის მოდელების შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში ვაჟებისადმი უპირატესობით განპირობებული მემკვიდრეობის პრაქტიკის სიღრმისეული ანალიზი
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
სამხრეთ კავკასიის გენდერული თანასწორობის ინდექსი
მეტის ნახვა
სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის მწვანე ეკონომიკაში
მეტის ნახვა
მედიატორი – ეკონომიკური რეფორმების გაშუქებაში მედიის შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერის პლატფორმა
მეტის ნახვა
ტურიზმის ადგილობრივი მოსაკრებლის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
არაპირდაპირი ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიისა და მულტიპლიკატორების შემუშავება
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება და გენდერული ზეგავლენის შეფასება საქართველოში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის
მეტის ნახვა
აღმასრულებელი უწყებებისა და საქართველოს პარლამენტის შესაძლებლობების გაძლიერება რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) მეთოდოლოგიის გაგებისა და გამოყენებისათვის
მეტის ნახვა
ევროკავშირის წყლის ჩარჩო დირექტივის (WFD) ეკონომიკური ინსტრუმენტების განხორციელების პოლიტიკის ალტერნატივების შემუშავება
მეტის ნახვა
მიმდინარე ეკონომიკური რეფორმების პოლიტიკის ანალიზი
მეტის ნახვა
იქონიებს თუ არა სახელფასო ანაზღაურების მინიმალური ზღვრის დაწესება გავლენას ქალთა შორის სიღარიბის მაჩვენებელზე? – სიმულაციური შემთხვევის ანალიზი საქართველოს მაგალითზე
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) ხარისხის უზრუნველყოფა საქართველოში: ექსპერტთა სერტიფიცირება
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლებისა და დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამების გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ის 156-ე კონვენცია საოჯახო პასუხისმგებლობების შესახებ
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ს 156-ე კონვენცია საოჯახო პასუხისმგებლობების მქონე დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
საქართველოში თანაბარი ანაზღაურების მიმოხილვისა და ანგარიშგების მეთოდოლოგიის დანერგვის მოდელების შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს გარემოს მდგომარეობისა და ბუნებრივი რესურსების მარაგების მიმოხილვა
მეტის ნახვა
საქართველოს სათბურის გაზების ემისიების ეფექტიანი შემცირება
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ის 189-ე კონვენცია ოჯახში დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ს 189-ე კონვენცია ოჯახში დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასების სახელმძღვანელო პრაქტიკოსებისათვის
მეტის ნახვა
არაპირდაპირი ზეგავლენის შეფასების მეთოდოლოგიის და მულტიპლიკატორების შემუშავება
მეტის ნახვა
ენერგეტიკული უსაფრთხოება და მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლა. არის თუ არა ქართული მედია მზად?
მეტის ნახვა
ელექტროენერგიის იმპორტი, ადგილობრივი წარმოება და ენერგეტიკული უსაფრთხოება: დინამიკა, გამოწვევები და განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარების მნიშვნელობა საქართველოში
მეტის ნახვა
ნამახვანჰესი – საფრთხე თუ შესაძლებლობა?
მეტის ნახვა
როგორ უნდა გაუმკლავდეს საქართველო პლასტმასის ნარჩენებს?
მეტის ნახვა
შრომის ბაზრის რეფორმა: ჭიქა ნახევრად სავსეა თუ ცარიელი?
მეტის ნახვა
სეზონური ეფექტი და COVID-19 აპრილში გამომუშავებასა და მოხმარებას შორის არსებული სხვაობის აღმოფხვრის მიზეზი გახდა
მეტის ნახვა
COVID-19-ის შესაძლო შედეგები საქართველოს ენერგეტიკის ბაზარზე
მეტის ნახვა
გამომუშავებასა და მოხმარებას შორის სხვაობა ზრდას განაგრძობს. რა უნდა გაკეთდეს?
მეტის ნახვა
წარმოადგენს თუ არა საფრთხეს კლიმატის ცვლილება ზამთრის ტურიზმისთვის საქართველოში? – II ნაწილი – ადაპტაციის ღონისძიებები
მეტის ნახვა
წარმოადგენს თუ არა საფრთხეს კლიმატის ცვლილება ზამთრის ტურიზმისთვის საქართველოში? – I ნაწილი
მეტის ნახვა
სექტემბრის ელექტროენერგიის ბაზრის მონაცემები და საქართველოს ენერგო უსაფრთხოება
მეტის ნახვა
არასტაბილური განსახლების პრობლემის აღმოფხვრა: წინ გადადგმული ნაბიჯი ინკლუზიური, შეძლებული და მდგრადი საზოგადოებისკენ
შეავსე ფორმა