შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

მარიამ წულუკიძე
.
+995 322 507 177 (შიდა: 235)

მარიამ წულუკიძე ენერგეტიკისა და გარემოს ეკონომისტია. 2018 წლიდან ის ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის ენერგეტიკისა და გარემოს პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარია. ამჟამად უფროსი მკვლევარის პოზიციაზე მუშაობს. მარიამი ISET-ის საბაკალავრო პროგრამაზე ეკონომიკის კურსს ასწავლის. მას 4 წელზე მეტი სწავლების და ტრენერობის გამოცდილება აქვს. მას უმუშავია წყლის რესურსების მართვის, ენერგეტიკული ბაზრის ანალიზის, განახლებადი წყაროების ეკონომიკის, ნარჩენების მართვის და კლიმატის ცვლილების მოდელირების მიმართულებით.

მარიამი ფლობს თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის მაგისტრის ხარისხს. მის კვლევით ინტერესს წარმოადგენს რეგულირების ზეგავლენის შეფასება, ენერგეტიკული ბაზრების ლიბერალიზაცია, განახლებადი წყაროების სისტემაში ინტეგრაცია, ენერგოეფექტიანობა, ენერგოუსაფრთხოება, კლიმატის ცვლილება და გარემოს ეკონომიკა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
მწვანე ზრდის სტრატეგია: როგორ ვითარდება საქართველოს განახლებადი ენერგეტიკის სექტორი და რა არის კიდევ საჭირო?
მეტის ნახვა
ჰაერის ხარისხი საქართველოში: საჭიროა თუ არა მკვეთრი ცვლილებები?
მეტის ნახვა
მდინარე მტკვრის დაბინძურება
მეტის ნახვა
ტყვიით დაბინძურება საქართველოში – მითი თუ საგანგაშო რეალობა?
მეტის ნახვა
როგორ შეიძლება გახდეს საქართველოს ენერგეტიკის სექტორი უფრო უსაფრთხო – გამოწვევები და შესაძლებლობები
მეტის ნახვა
უნდა აღელვებდეს თუ არა საქართველოს რუსულ ენერგიაზე დამოკიდებულება?
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ის 156-ე კონვენცია საოჯახო პასუხისმგებლობების შესახებ
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ს 156-ე კონვენცია საოჯახო პასუხისმგებლობების მქონე დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
გაუდაბნოება კახეთში – უქმნის თუ არა იგი საფრთხეს კახეთის სოფლის მეურნეობას?
მეტის ნახვა
საქართველოს სათბურის გაზების ემისიების ეფექტიანი შემცირება
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის მწვანე ეკონომიკაში
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება და გენდერული ზეგავლენის შეფასება საქართველოში ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისათვის
მეტის ნახვა
აღმასრულებელი უწყებებისა და საქართველოს პარლამენტის შესაძლებლობების გაძლიერება რეგულირების ზეგავლენის შეფასების (RIA) მეთოდოლოგიის გაგებისა და გამოყენებისათვის
მეტის ნახვა
მწვანე ზრდის სტრატეგია: როგორ ვითარდება საქართველოს განახლებადი ენერგეტიკის სექტორი და რა არის კიდევ საჭირო?
მეტის ნახვა
ჰაერის ხარისხი საქართველოში: საჭიროა თუ არა მკვეთრი ცვლილებები?
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ის 156-ე კონვენცია საოჯახო პასუხისმგებლობების შესახებ
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ს 156-ე კონვენცია საოჯახო პასუხისმგებლობების მქონე დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
საქართველოს სათბურის გაზების ემისიების ეფექტიანი შემცირება
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ის 189-ე კონვენცია ოჯახში დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ს 189-ე კონვენცია ოჯახში დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
საქართველოს წყლის რესურსების მართვის ეკონომიკური ინსტრუმენტები
მეტის ნახვა
მდინარე მტკვრის დაბინძურება
მეტის ნახვა
ტყვიით დაბინძურება საქართველოში – მითი თუ საგანგაშო რეალობა?
მეტის ნახვა
როგორ შეიძლება გახდეს საქართველოს ენერგეტიკის სექტორი უფრო უსაფრთხო – გამოწვევები და შესაძლებლობები
მეტის ნახვა
უნდა აღელვებდეს თუ არა საქართველოს რუსულ ენერგიაზე დამოკიდებულება?
მეტის ნახვა
გაუდაბნოება კახეთში – უქმნის თუ არა იგი საფრთხეს კახეთის სოფლის მეურნეობას?
მეტის ნახვა
ნამახვანჰესი – საფრთხე თუ შესაძლებლობა?
მეტის ნახვა
COVID-19 – ერთდროულად საფრთხე და შესაძლებლობა კლიმატის ცლილების წინააღმდეგ უფრო ქმედითი ღონისძიებებისთვის
მეტის ნახვა
COVID-19-ის შესაძლო შედეგები საქართველოს ენერგეტიკის ბაზარზე
მეტის ნახვა
გამომუშავებასა და მოხმარებას შორის სხვაობა ზრდას განაგრძობს. რა უნდა გაკეთდეს?
მეტის ნახვა
წარმოადგენს თუ არა საფრთხეს კლიმატის ცვლილება ზამთრის ტურიზმისთვის საქართველოში? – II ნაწილი – ადაპტაციის ღონისძიებები
მეტის ნახვა
წარმოადგენს თუ არა საფრთხეს კლიმატის ცვლილება ზამთრის ტურიზმისთვის საქართველოში? – I ნაწილი
მეტის ნახვა
სექტემბრის ელექტროენერგიის ბაზრის მონაცემები და საქართველოს ენერგო უსაფრთხოება
შეავსე ფორმა