შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

მერი ჯულაყიძე
უმცროსი მკვლევარი
+995 322 507 177

მერი ჯულაყიძე 2021 წლიდან ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის კერძო სექტორის განვითარების პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის უმცროსი მკვლევარია. მერი თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის ბაკალავრია. საბაკალავრო პროგრამაზე სწავლის განმავლობაში მერი განსაკუთრებით დაინტერესებული იყო გენდერის ეკონომიკით, საჯარო პოლიტიკითა და განვითარების ეკონომიკით. მისი საბაკალავრო ნაშრომის თემა იყო გენდერული, ეთნიკური და ასაკობრივი სხვაობა ქართული შრომის ბაზარზე.

ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში მოსვლამდე მერი სტაჟიორი იყო საქართველოს ეროვნული ბანკის ფინანსური სტაბილურობის დეპარტამენტში. 2020 წელს მერი გაცვლითი სემესტრით ვალენსიის პოლიტექნიკურ უნივერსიტეტშიც სწავლობდა. მანამდე კი ISET-ში ლექტორის თანაშემწე იყო და საბაკალავრო პროგრამის სტუდენტებს კანონისა და ეკონომიკისა და ინგლისურის კურსს უკითხავდა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის შეფასებითი ანგარიში
მეტის ნახვა
როგორია გადახდისუუნარობის ახალი კანონის შედეგები?
მეტის ნახვა
მოგების გადასახადის მოდელის შეფასება და სამომავლო პერსპექტივები
მეტის ნახვა
COVID-19-ის დროს გაზრდილი გენდერული ღიობი: საქართველოს მაგალითი
მეტის ნახვა
საჯარო-კერძო დიალოგი წყლის რესურსების მართვის რეფორმის შესახებ
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეხუთე ანგარიში
მეტის ნახვა
გადახდისუუნარობის რეფორმის პროგრესის შეფასება
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მეოთხე ანგარიში
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა – მესამე ანგარიში
მეტის ნახვა
2020 წელს COVID-19-ის საქართველოს შრომის ბაზარზე ზემოქმედების ხუთი შედეგი
მეტის ნახვა
საქართველოს რეფორმების შეფასების სისტემის მხარდაჭერა - რეფორმეტრი
მეტის ნახვა
სექტორების და ღირებულებათა ჯაჭვების ანალიტიკა
შეავსე ფორმა