შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი გუნდი

სალომე გელაშვილი
მიმართულების ხელმძღვანელი, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკა
+995 322 507 177 (შიდა: 230)

სალომე გელაშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (2009 წ.) ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი და თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის მაგისტრია.

სალომე არაერთი წელია მუშაობს სოფლის მეურნეობის მიმართულებით კვლევებზე, ეკონომიკური განვითარების პროექტების მონიტორინგსა და შეფასებაზე. 2014 წელს სალომე ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდს შეუერთდა და სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარის პოზიცია დაიკავა. მანამდე იგი Mercy Corps-ში მუშაობდა კვლევის, მონიტორინგისა და შეფასების სპეციალისტის პოზიციაზე.

ამჟამად სალომე ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტია და სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების კვლევით ცენტრს ხელმძღვანელობს. ISET-ში მუშაობის განმავლობაში სალომემ 20-ზე მეტ კვლევით პროექტზე იმუშავა. იგი გამოცდილი ტრენერი და მოდერატორია.

პარალელურად სალომე ქართულ-ამერიკულ უნივერსიტეტში მიკროეკონომიკის პრინციპებსა და მაკროეკონომიკას ასწავლის. მისი კვლევითი ინტერესებია: სოფლის მეურნეობის ეკონომიკა, განვითარების ეკონომიკა და მაკროეკონომიკური პოლიტიკა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
ჯანმრთელობის ფარული ხარჯები აგროსასურსათო სისტემებში: განმაპირობებელი ფაქტორები და საპასუხო პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში?
მეტის ნახვა
რუსეთის ხორბლის პოლიტიკა და საქართველოს საპასუხო ნაბიჯები
მეტის ნახვა
კვლევის მეთოდების სახელმძღვანელო
მეტის ნახვა
კლიმატის ცვლილების კანონპროექტის სიღრმისეული ექს-ანტე რეგულირების ზეგავლენისა და გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს ბიომრავალფეროვნება: ეფექტიანი პოლიტიკის შემუშავების აუცილებლობა
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება
მეტის ნახვა
ქალები აკადემიაში – უხილავი ბარიერები სამხრეთ კავკასიაში?
მეტის ნახვა
აგროექსპორტი ევროკავშირში: რამდენად ეფექტიანია სახელმწიფო დაფინანსება?
მეტის ნახვა
სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების შემცირების, სურსათის შეწირულობის შესახებ კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
ფასების კონტროლი და მისი გავლენა ეკონომიკაზე
მეტის ნახვა
საქართველოს თხილის სექტორის მიმოხილვა: წარსულის ტენდენციები და მომავლის პერსპექტივები
მეტის ნახვა
პოლიტიკური ეკონომიკის ანალიზი (PEA)
მეტის ნახვა
კლიმატის ცვლილების კანონპროექტის სიღრმისეული ექს-ანტე რეგულირების ზეგავლენისა და გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაძლიერება
მეტის ნახვა
პოლიტიკური ეკონომიკის ანალიზი (PEA)
მეტის ნახვა
გენდერული ნიშნით ძალადობის საბაზისო კვლევა
მეტის ნახვა
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და კერძო სექტორის მხარდამჭერი ასოციაციების ადვოკატირების შესაძლებლობების განვითარება
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლების სფეროში დივერსიფიცირებული ფინანსური მექანიზმების დანერგვა
მეტის ნახვა
სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
აგროტურიზმის შესახებ კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოსთვის წყლის პოლიტიკის პერსპექტივის შემუშავება: ქვეყნის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში ენერგიის წყაროების განვითარების და ხელმისაწვდომობის შესახებ რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო ცოდნისა და ინფორმაციის სისტემის (AKIS) ანალიზი
მეტის ნახვა
საქართველოს მერძევეობის სექტორის კონკურენტუნარიანობის გაზრდის მიზნით დამატებული ღირებულების გადასახადის (დღგ) საშეღავათო პროგრამის კვლევა
მეტის ნახვა
ჯანმრთელობის ფარული ხარჯები აგროსასურსათო სისტემებში: განმაპირობებელი ფაქტორები და საპასუხო პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში?
მეტის ნახვა
რუსეთის ხორბლის პოლიტიკა და საქართველოს საპასუხო ნაბიჯები
მეტის ნახვა
კვლევის მეთოდების სახელმძღვანელო
მეტის ნახვა
საქართველოს ბიომრავალფეროვნება: ეფექტიანი პოლიტიკის შემუშავების აუცილებლობა
მეტის ნახვა
ქალები აკადემიაში – უხილავი ბარიერები სამხრეთ კავკასიაში?
მეტის ნახვა
აგროექსპორტი ევროკავშირში: რამდენად ეფექტიანია სახელმწიფო დაფინანსება?
მეტის ნახვა
სურსათის დანაკარგებისა და ნარჩენების შემცირების, სურსათის შეწირულობის შესახებ კანონპროექტის რეგულირების ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
ფასების კონტროლი და მისი გავლენა ეკონომიკაზე
მეტის ნახვა
საქართველოს თხილის სექტორის მიმოხილვა: წარსულის ტენდენციები და მომავლის პერსპექტივები
მეტის ნახვა
საქართველოს ღვინის სექტორის მიმოხილვა
მეტის ნახვა
საქართველოს წყლის პოლიტიკის დოკუმენტის შემუშავება
მეტის ნახვა
სასურსათო უსაფრთხოება საქართველოში პანდემიის დროს
შეავსე ფორმა