შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მშპ-ის პროგნოზი
ISET-ის მშპ-ის პროგნოზი ფაქტორული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით ადგენს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე და მომდევნო კვარტლის რეალური მშპ-ის პროგნოზს. პროგნოზის განახლება თვეში ერთხელ ხდება. დამოკიდებული ცვლადი არის კვარტალური მშპ (ჩვენ საქსტატის მშპ-ის წინასწარ მონაცემებს ვიყენებთ, როდესაც კვარტალური
მშპ-ის საბოლოო მონაცემი ხელმისაწვდომი არ არის). ხოლო ამხსნელი ცვლადები (ამჟამად 115) საქსტატის და ეროვნული ბანკის სტატისტიკიდან მოპოვებულ ყოველთვიურ ცვლადებს წარმოადგენენ.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
ივლისი 2016 | საქსტატმა პირველი კვარტლის სტატისტიკა განაახლა, რის საპასუხოდაც ზრდის პროგნოზი გაიზარდა
28 ივლისი 2016

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2016 წლის ივლისი ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ივნისი 2016 | სეზონური ტურისტების ნაადრევმა შემოსვლამ შემოსავლები და დანაზოგები (დოლარში!) გაზარდა
20 ივნისი 2016

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2016 წლის ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მაისი 2016 | მარტის მონაცემებმა აჩვენა, რომ ეკონომიკური ინდიკატორები სტაბილურია
30 მაისი 2016

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2016 წლის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

აპრილი 2016 | ლარში საპროცენტო განაკვეთები იზრდება, რადგან ბანკები ეროვნულ ვალუტაში გრძელვადიანი დანაზოგების მოზიდვას ცდილობენ
20 აპრილი 2016

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2016 წლის აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მარტი 2016 | საქართველოს ეკონომიკური ზრდისთვის ყველა სიახლე ცუდია?
21 მარტი 2016

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2016 წლის მარტის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა