შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მშპ-ის პროგნოზი
ISET-ის მშპ-ის პროგნოზი ფაქტორული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით ადგენს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე და მომდევნო კვარტლის რეალური მშპ-ის პროგნოზს. პროგნოზის განახლება თვეში ერთხელ ხდება. დამოკიდებული ცვლადი არის კვარტალური მშპ (ჩვენ საქსტატის მშპ-ის წინასწარ მონაცემებს ვიყენებთ, როდესაც კვარტალური
მშპ-ის საბოლოო მონაცემი ხელმისაწვდომი არ არის). ხოლო ამხსნელი ცვლადები (ამჟამად 115) საქსტატის და ეროვნული ბანკის სტატისტიკიდან მოპოვებულ ყოველთვიურ ცვლადებს წარმოადგენენ.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
თებერვალი 2016 | დიდი ალბათობით 2016 წელს საქართველოს რეალური მშპ-ის ზრდა 3.3%-ის ფარგლებშია
02 მარტი 2016

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2016 წლის თებერვლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

იანვარი 2016 | მოკლევადიანი სამომხმარებლო სესხების მკვეთრმა ვარდნამ ზრდის პროგნოზი შეამცირა
26 იანვარი 2016

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2016 წლის იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

დეკემბერი 2015 | სავაჭრო დეფიციტი შემცირდა – მცირე, მაგრამ დადებითი გავლენა ზრდის პროგნოზზე
17 დეკემბერი 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის დეკემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ნოემბერი 2015 | დეპოზიტების აშშ დოლარში განთავსება ზრდის პროგნოზზე უარყოფითად მოქმედებს
09 დეკემბერი 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის ნოემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ოქტომბერი 2015 | დეპოზიტების დოლარიზაცია ზრდის პროგნოზზე უარყოფითად აისახება
30 ოქტომბერი 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა