შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მშპ-ის პროგნოზი
ISET-ის მშპ-ის პროგნოზი ფაქტორული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით ადგენს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე და მომდევნო კვარტლის რეალური მშპ-ის პროგნოზს. პროგნოზის განახლება თვეში ერთხელ ხდება. დამოკიდებული ცვლადი არის კვარტალური მშპ (ჩვენ საქსტატის მშპ-ის წინასწარ მონაცემებს ვიყენებთ, როდესაც კვარტალური
მშპ-ის საბოლოო მონაცემი ხელმისაწვდომი არ არის). ხოლო ამხსნელი ცვლადები (ამჟამად 115) საქსტატის და ეროვნული ბანკის სტატისტიკიდან მოპოვებულ ყოველთვიურ ცვლადებს წარმოადგენენ.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
ივნისი 2014 | კვარტალური ზრდის მაჩვენებელში ბევრი არაფერი შეცვლილა
11 ივნისი 2014

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2014 წლის ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მაისი 2014 | მაღალი ზრდის მაჩვენებელი შენარჩუნებულია
11 მაისი 2014

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2014 წლის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

აპრილი 2014 | ქართული ეკონომიკა მაღალი ზრდის მაჩვენებელს ზურგს აქცევს
11 აპრილი 2014

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2014 წლის აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მარტი 2014 | კვარტალური ტენდენციები შენარჩუნდა
11 მარტი 2014

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2014 წლის მარტის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

თებერვალი 2014 | საქართველოს წამყვანი მშპ-ის ინდიკატორი
11 თებერვალი 2014

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2014 წლის თებერვლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა