შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

იანვარი 2015 | რთული ნოემბრის მიუხედავად, მაღალი ზრდის იმედს არ ვკარგავთ
08 იანვარი 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა