შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ოქტომბერი 2016 | ექსპანსიური მონეტარული პოლიტიკა ეკონომიკურ ზრდას ახალისებს, უარყოფითი გარეგანი შოკები კი კვლავ აფერხებენ ეკონომიკურ აქტივობას
20 ოქტომბერი 2016

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2016 წლის ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა