შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მშპ-ის პროგნოზი
ISET-ის მშპ-ის პროგნოზი ფაქტორული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით ადგენს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე და მომდევნო კვარტლის რეალური მშპ-ის პროგნოზს. პროგნოზის განახლება თვეში ერთხელ ხდება. დამოკიდებული ცვლადი არის კვარტალური მშპ (ჩვენ საქსტატის მშპ-ის წინასწარ მონაცემებს ვიყენებთ, როდესაც კვარტალური
მშპ-ის საბოლოო მონაცემი ხელმისაწვდომი არ არის). ხოლო ამხსნელი ცვლადები (ამჟამად 115) საქსტატის და ეროვნული ბანკის სტატისტიკიდან მოპოვებულ ყოველთვიურ ცვლადებს წარმოადგენენ.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
აპრილი 2015 | მცირე შეღავათი
11 მაისი 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მარტი 2015 | წლის პირველ ნახევარში დაბალი ზრდის მაჩვენებელი გვექნება
08 მაისი 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის მარტის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

თებერვალი 2015 | წლიურ ზრდაში სიურპრიზებს არ უნდა ველოდოთ
08 თებერვალი 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის თებერვლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

იანვარი 2015 | რთული ნოემბრის მიუხედავად, მაღალი ზრდის იმედს არ ვკარგავთ
08 იანვარი 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

დეკემბერი 2014 | 2014 წლისთვის საქართველო მაღალ ეკონომიკურ ზრდას ელოდება
11 დეკემბერი 2014

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2014 წლის დეკემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა