შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

დეკემბერი 2015 | სავაჭრო დეფიციტი შემცირდა – მცირე, მაგრამ დადებითი გავლენა ზრდის პროგნოზზე
17 დეკემბერი 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის დეკემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა