შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ნოემბერი 2015 | დეპოზიტების აშშ დოლარში განთავსება ზრდის პროგნოზზე უარყოფითად მოქმედებს
09 დეკემბერი 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის ნოემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა