შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მშპ-ის პროგნოზი
ISET-ის მშპ-ის პროგნოზი ფაქტორული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით ადგენს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე და მომდევნო კვარტლის რეალური მშპ-ის პროგნოზს. პროგნოზის განახლება თვეში ერთხელ ხდება. დამოკიდებული ცვლადი არის კვარტალური მშპ (ჩვენ საქსტატის მშპ-ის წინასწარ მონაცემებს ვიყენებთ, როდესაც კვარტალური
მშპ-ის საბოლოო მონაცემი ხელმისაწვდომი არ არის). ხოლო ამხსნელი ცვლადები (ამჟამად 115) საქსტატის და ეროვნული ბანკის სტატისტიკიდან მოპოვებულ ყოველთვიურ ცვლადებს წარმოადგენენ.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
ნოემბერი 2015 | დეპოზიტების აშშ დოლარში განთავსება ზრდის პროგნოზზე უარყოფითად მოქმედებს
09 დეკემბერი 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის ნოემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ოქტომბერი 2015 | დეპოზიტების დოლარიზაცია ზრდის პროგნოზზე უარყოფითად აისახება
30 ოქტომბერი 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

სექტემბერი 2015 | მესამე კვარტლის ზრდა სტაბილურია. დეპოზიტების დოლარიზაცია საქართველოში ელვის სისწრაფით იზრდება
17 სექტემბერი 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის სექტემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

აგვისტო 2015 | დაბალი ერთნიშნა ზრდა 2015 წლის მესამე კვარტალშიც შენარჩუნდება
14 აგვისტო 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის აგვისტოს ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ივნისი 2015 | ფრთხილი მომხმარებლები მოკლევადიან პერიოდში უფრო მეტს ზოგავენ
07 აგვისტო 2015

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2015 წლის ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა