შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მაისი 2017 | პირველი კვარტლის რეალურმა მონაცემებმა მშპ-ის ზრდის საპროგნოზი მაჩვენებელი გაზარდა
22 მაისი 2017

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2017 წლის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე. 

შეავსე ფორმა