შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ივნისი 2017 | რეგიონის ეკონომიკების აღდგენის მონაცემები ზრდის ოპტიმისტურ პროგნოზებს განაპირობებს
20 ივნისი 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2017 წლის ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა