შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ივლისი 2017 | მაღალი ზრდის მოლოდინები უცვლელი რჩება
20 ივლისი 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2017 წლის ივლისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა