შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მშპ-ის პროგნოზი
ISET-ის მშპ-ის პროგნოზი ფაქტორული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით ადგენს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე და მომდევნო კვარტლის რეალური მშპ-ის პროგნოზს. პროგნოზის განახლება თვეში ერთხელ ხდება. დამოკიდებული ცვლადი არის კვარტალური მშპ (ჩვენ საქსტატის მშპ-ის წინასწარ მონაცემებს ვიყენებთ, როდესაც კვარტალური
მშპ-ის საბოლოო მონაცემი ხელმისაწვდომი არ არის). ხოლო ამხსნელი ცვლადები (ამჟამად 115) საქსტატის და ეროვნული ბანკის სტატისტიკიდან მოპოვებულ ყოველთვიურ ცვლადებს წარმოადგენენ.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
თებერვალი 2017 | 2016 წლის ბოლო კვარტალმა იმედებიც გაგვიცრუა და ზრდის მკაცრი პროგნოზებიც განაპირობა
20 თებერვალი 2017

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2017 წლის მარტის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

იანვარი 2017 | 2016 წლის მეოთხე კვარტლის ზრდამ იმედი გაგვიცრუა
20 იანვარი 2017

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2017 წლის იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ნოემბერი 2016 | ორი წლის განმავლობაში ექსპორტი წლიურ ჭრილში პირველად გაიზარდა
21 ნოემბერი 2016

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2016 წლის ნოემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ოქტომბერი 2016 | ექსპანსიური მონეტარული პოლიტიკა ეკონომიკურ ზრდას ახალისებს, უარყოფითი გარეგანი შოკები კი კვლავ აფერხებენ ეკონომიკურ აქტივობას
20 ოქტომბერი 2016

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2016 წლის ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

სექტემბერი 2016 | ლარი პარტნიორი ქვეყნების ვალუტებთან მიმართებაში გამყარდა, თუმცა მაღალი დოლარიზაცია შეიძლება ზრდას აფერხებდეს
30 სექტემბერი 2016

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2016 წლის სექტემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა