შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მშპ-ის პროგნოზი
ISET-ის მშპ-ის პროგნოზი ფაქტორული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით ადგენს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე და მომდევნო კვარტლის რეალური მშპ-ის პროგნოზს. პროგნოზის განახლება თვეში ერთხელ ხდება. დამოკიდებული ცვლადი არის კვარტალური მშპ (ჩვენ საქსტატის მშპ-ის წინასწარ მონაცემებს ვიყენებთ, როდესაც კვარტალური
მშპ-ის საბოლოო მონაცემი ხელმისაწვდომი არ არის). ხოლო ამხსნელი ცვლადები (ამჟამად 115) საქსტატის და ეროვნული ბანკის სტატისტიკიდან მოპოვებულ ყოველთვიურ ცვლადებს წარმოადგენენ.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
ივლისი 2017 | მაღალი ზრდის მოლოდინები უცვლელი რჩება
20 ივლისი 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2017 წლის ივლისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ივნისი 2017 | რეგიონის ეკონომიკების აღდგენის მონაცემები ზრდის ოპტიმისტურ პროგნოზებს განაპირობებს
20 ივნისი 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2017 წლის ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მაისი 2017 | პირველი კვარტლის რეალურმა მონაცემებმა მშპ-ის ზრდის საპროგნოზი მაჩვენებელი გაზარდა
22 მაისი 2017

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2017 წლის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

აპრილი 2017 | კვარტალური ზრდის ჭრილში ცოტა რამ თუ შეიცვალა
20 აპრილი 2017

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2017 წლის აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მარტი 2017 | სწრაფად მზარდი ვაჭრობა მშპ-ის ზრდის ოპტიმისტურ პროგნოზს ფეხს ვერ უწყობს
20 მარტი 2017

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2017 წლის მარტის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა