შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მაისი 2018 | დადებითი საგარეო ტენდენციები და მაღალი სამთავრობო დანახარჯები 2018 წლისთვის მაღალი ზრდის პროგნოზს განაპირობებს
22 მაისი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2018 წლის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა