შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მშპ-ის პროგნოზი
ISET-ის მშპ-ის პროგნოზი ფაქტორული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით ადგენს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე და მომდევნო კვარტლის რეალური მშპ-ის პროგნოზს. პროგნოზის განახლება თვეში ერთხელ ხდება. დამოკიდებული ცვლადი არის კვარტალური მშპ (ჩვენ საქსტატის მშპ-ის წინასწარ მონაცემებს ვიყენებთ, როდესაც კვარტალური
მშპ-ის საბოლოო მონაცემი ხელმისაწვდომი არ არის). ხოლო ამხსნელი ცვლადები (ამჟამად 115) საქსტატის და ეროვნული ბანკის სტატისტიკიდან მოპოვებულ ყოველთვიურ ცვლადებს წარმოადგენენ.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
იანვარი 2018 | 2017 წელს ვაჭრობაზე და არა მოხმარებაზე ან ინვესტიციებზე მოდის მშპ-ის ზრდაში ყველაზე მაღალი წილი
22 იანვარი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2018 წლის იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

დეკემბერი 2017 | მშპ-ის ზრდის ოქტომბრის მონაცემები გამოქვეყნდა: საქართველო ზრდა 5.7%-ია, სომხეთის წლიური ზრდა კი 17.6%-ს უტოლდება
20 დეკემბერი 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2017 წლის დეკემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ნოემბერი 2017 | წლის ბოლო ახლოვდება. ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის მშპ-ის ზრდის პროგნოზით, 2017 წელს საქართველოს რეალური ზრდა 4.7% იქნება
06 ნოემბერი 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2017 წლის ნოემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

სექტემბერი 2017 | ვაჭრობის, ტურიზმისა და ფულადი გზავნილების მაღალი ზრდა 2017 წლის ზრდის პროგნოზზეც დადებითად მოქმედებს
20 სექტემბერი 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2017 წლის სექტემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

აგვისტო 2017 | მესამე კვარტლის პროგნოზი შემცირდა, მაგრამ ტურიზმისა და ექსპორტის მაჩვენებლები ზრდის წისქვილზე ასხამს წყალს
21 აგვისტო 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2017 წლის აგვისტოს ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა