შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

იანვარი 2018 | 2017 წელს ვაჭრობაზე და არა მოხმარებაზე ან ინვესტიციებზე მოდის მშპ-ის ზრდაში ყველაზე მაღალი წილი
22 იანვარი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2018 წლის იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა