შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

დეკემბერი 2017 | მშპ-ის ზრდის ოქტომბრის მონაცემები გამოქვეყნდა: საქართველო ზრდა 5.7%-ია, სომხეთის წლიური ზრდა კი 17.6%-ს უტოლდება
20 დეკემბერი 2017

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2017 წლის დეკემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა