შეავსე ფორმა
Logo

კვლევითი გუნდი

ერეკლე შუბითიძე
მკვლევარი
+995 322 507 177 (შიდა: 210)

ერეკლე შუბითიძე ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდს 2020 წელს შეუერთდა უმცროსი მკვლევარის სტატუსით და ამჟამად ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის პოლიტიკის კვლევით ცენტრში მკვლევარის პოზიციაზე მუშაობს. ერეკლე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მათემატიკის ბაკალავრია. 2020 წელს იგი თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის მაგისტრიც გახდა. მისი სამაგისტრო პროექტი სხვადასხვა ეკონომიკურ თამაშში სოციალურ პრეფერენციებს ეხებოდა. ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში მოსვლამდე ერეკლე ISET-ის ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამაზე ლექტორის თანაშემწე იყო და მაკროეკონომიკის I და II მოდულებს, თამაშთა თეორიასა და ფინანსების შესავალს ასწავლიდა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
ჰაერის ხარისხი საქართველოში: საჭიროა თუ არა მკვეთრი ცვლილებები?
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლებისა და დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამების გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
ტყის ხანძრები და კლიმატის ცვლილება საქართველოში – პრობლემის გადაჭრის გზები
მეტის ნახვა
საქართველო ცირკულარული ეკონომიკის განვითარების გზაზე – მიღწევები და გამოწვევები
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ის 156-ე კონვენცია საოჯახო პასუხისმგებლობების შესახებ
მეტის ნახვა
რეგულირების ზეგავლენის შეფასება – ILO-ს 156-ე კონვენცია საოჯახო პასუხისმგებლობების მქონე დასაქმებულების შესახებ
მეტის ნახვა
ელექტროენერგიის იმპორტი, ადგილობრივი წარმოება და ენერგეტიკული უსაფრთხოება: დინამიკა, გამოწვევები და განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარების მნიშვნელობა საქართველოში
მეტის ნახვა
გაუდაბნოება კახეთში – უქმნის თუ არა იგი საფრთხეს კახეთის სოფლის მეურნეობას?
მეტის ნახვა
საქართველოს გარემოს მდგომარეობისა და ბუნებრივი რესურსების მარაგების მიმოხილვა
მეტის ნახვა
ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის მწვანე ეკონომიკაში
მეტის ნახვა
ენგურჰესი ჩერდება, აფხაზეთის მხრიდან მოთხოვნა კი იზრდება: საქართველოს ელექტროენერგიის სექტორის გამოწვევები და შესაძლებლობები 2021 წლის დამდეგს
მეტის ნახვა
ტყის ხანძრები და კლიმატის ცვლილება საქართველოში – პრობლემის გადაჭრის გზები
მეტის ნახვა
საქართველო ცირკულარული ეკონომიკის განვითარების გზაზე – მიღწევები და გამოწვევები
მეტის ნახვა
ელექტროენერგიის იმპორტი, ადგილობრივი წარმოება და ენერგეტიკული უსაფრთხოება: დინამიკა, გამოწვევები და განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარების მნიშვნელობა საქართველოში
მეტის ნახვა
გაუდაბნოება კახეთში – უქმნის თუ არა იგი საფრთხეს კახეთის სოფლის მეურნეობას?
მეტის ნახვა
ენგურჰესი ჩერდება, აფხაზეთის მხრიდან მოთხოვნა კი იზრდება: საქართველოს ელექტროენერგიის სექტორის გამოწვევები და შესაძლებლობები 2021 წლის დამდეგს
შეავსე ფორმა