შეავსე ფორმა
Logo

გუნდი

გურამ ლობჟანიძე
მკვლევარი
+995 322 507 177 (შიდა: 210)

გურამ ლობჟანიძე ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის გუნდს 2020 წელს შეუერთდა უმცროსი მკვლევარის სტატუსით და ამჟამად ენერგეტიკისა და გარემოს დაცვის პოლიტიკის კვლევით ცენტრში მკვლევარის პოზიციაზე მუშაობს. გურამი თავისუფალი უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების ბაკალავრია (ჩინეთისმცოდნეობის მიმართულებით) და 2016-2017 წწ-ში ჩინურ ენას ჩინეთში, ხიამენის ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში სწავლობდა. 2020 წელს იგი  თსუ ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის (ISET) ეკონომიკის მაგისტრი გახდა და 2020 წლის გამოშვების ვალედიქტორიანი იყო. მისი სამაგისტრო პროექტი უნივერსიტეტებისა და სტუდენტების ოპტიმალურ დაკავშირებას ეხებოდა. ISET-ის კვლევით ინსტიტუტში მოსვლამდე გურამი ISET-ის სამაგისტრო პროგრამაზე ლექტორის თანაშემწე იყო და მიკროეკონომიკის I, II, III და IV მოდულებსა და ეკონომეტრიკას ასწავლიდა.

მსგავსი ნამუშევრები

ყველას ნახვა
მეტის ნახვა
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
იქონიებს თუ არა სახელფასო ანაზღაურების მინიმალური ზღვრის დაწესება გავლენას ქალთა შორის სიღარიბის მაჩვენებელზე? – სიმულაციური შემთხვევის ანალიზი საქართველოს მაგალითზე
მეტის ნახვა
მწვანე ზრდის სტრატეგია: როგორ ვითარდება საქართველოს განახლებადი ენერგეტიკის სექტორი და რა არის კიდევ საჭირო?
მეტის ნახვა
ჰაერის ხარისხი საქართველოში: საჭიროა თუ არა მკვეთრი ცვლილებები?
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლებისა და დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამების გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში ვაჟებისადმი უპირატესობით განპირობებული მემკვიდრეობის პრაქტიკის სიღრმისეული ანალიზი
მეტის ნახვა
გენდერული ნიშნით ძალადობის საბაზისო კვლევა
მეტის ნახვა
საქართველო ცირკულარული ეკონომიკის განვითარების გზაზე – მიღწევები და გამოწვევები
მეტის ნახვა
ელექტროენერგიის იმპორტი, ადგილობრივი წარმოება და ენერგეტიკული უსაფრთხოება: დინამიკა, გამოწვევები და განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარების მნიშვნელობა საქართველოში
მეტის ნახვა
საქართველოში თანაბარი ანაზღაურების მიმოხილვისა და ანგარიშგების მეთოდოლოგიის დანერგვის მოდელების შეფასება
მეტის ნახვა
ტრენინგი ჟურნალისტებისთვის მწვანე ეკონომიკაში
მეტის ნახვა
ნამახვანჰესი – საფრთხე თუ შესაძლებლობა?
მეტის ნახვა
"საჯარო სამსახურის შესახებ" საქართველოს კანონის გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
იქონიებს თუ არა სახელფასო ანაზღაურების მინიმალური ზღვრის დაწესება გავლენას ქალთა შორის სიღარიბის მაჩვენებელზე? – სიმულაციური შემთხვევის ანალიზი საქართველოს მაგალითზე
მეტის ნახვა
მწვანე ზრდის სტრატეგია: როგორ ვითარდება საქართველოს განახლებადი ენერგეტიკის სექტორი და რა არის კიდევ საჭირო?
მეტის ნახვა
ჰაერის ხარისხი საქართველოში: საჭიროა თუ არა მკვეთრი ცვლილებები?
მეტის ნახვა
პროფესიული განათლებისა და დევნილთა და ეკომიგრანტთა თვითდასაქმების ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამების გენდერული ზეგავლენის შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველოში თანაბარი ანაზღაურების მიმოხილვისა და ანგარიშგების მეთოდოლოგიის დანერგვის მოდელების შეფასება
მეტის ნახვა
საქართველო ცირკულარული ეკონომიკის განვითარების გზაზე – მიღწევები და გამოწვევები
მეტის ნახვა
ელექტროენერგიის იმპორტი, ადგილობრივი წარმოება და ენერგეტიკული უსაფრთხოება: დინამიკა, გამოწვევები და განახლებადი ენერგიის წყაროების განვითარების მნიშვნელობა საქართველოში
მეტის ნახვა
ნამახვანჰესი – საფრთხე თუ შესაძლებლობა?
მეტის ნახვა
როგორ უნდა გაუმკლავდეს საქართველო პლასტმასის ნარჩენებს?
მეტის ნახვა
ენგურჰესი ჩერდება, აფხაზეთის მხრიდან მოთხოვნა კი იზრდება: საქართველოს ელექტროენერგიის სექტორის გამოწვევები და შესაძლებლობები 2021 წლის დამდეგს
მეტის ნახვა
COVID-19 კვლავ გვიტევს: როგორ მოქმედებს პანდემია საქართველოს ენერგეტიკულ უსაფრთხოებაზე?
შეავსე ფორმა