შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მარტი 2018 | მომხმარებელთა განწყობა გაუმჯობესდა (მცირედით). განსაკუთრებით თბილისში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის
22 მაისი 2018
გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2018 წლის მარტის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

Table 2. THE GAP IN CONSUMER CONFIDENCE (IN INDEX POINTS): TBILISI VS. REST-OF-GEORGIA, MARCH 2018

Is now the right time for people to make major purchases in Georgia?

47.4
Your ability to save, next 12 months 44.1
Is now the right time for people to save in Georgia? 40.2
Do you expect to increase spending on major purchases compared to the past, next 12 months 33.8
Your current ability to save? 32.4
How much did consumer prices rise, past 12 months 20.8
Your financial situation, past 12 months 15.5
Expected level of unemployment in Georgia, next 12 months 12.4
General economic situation, next 12 months 8.1
How did the general economic situation changed in Georgia, past 12 months 8.0
How will your financial situation change, next 12 months -2.9
Do you expect prices to increase more rapidly, next 12 months? -10.3
MONTHLY AND YEARLY CHANGES IN THE CCI VARIABLES

BAR CHARTS: CONSUMER RESPONSES BY QUESTIONS

შეავსე ფორმა