შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი
ISET-ის მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი ევროკავშირის სტანდარტულ მეთოდოლოგიას ეფუძნება: ყოველთვიურად, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ვუკავშირდებით 300-350 პირს და ვეკითხებით მათი ოჯახების და ზოგადად ქვეყნის წარსული, მიმდინარე და მომავალი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ. მომხმარებელთა განწყობა არის ოპტ
იმიზმის ხარისხი, რომლითაც მომხმარებლები ზოგადად ეკონომიკურ ვითარებას და საკუთად ფინანსურ მდგომარეობას განსაზღვრავენ. თუ განწყობა მაღალია, მომხმარებლები მეტ შენაძენს აკეთებენ, რითიც ეკონომიკის ზრდას უწყობენ ხელს. მეორე მხრივ, თუ განწყობა დაბალია, მომხმარებლები უფრო მეტს ზოგავენ, ვიდრე ხარჯავენ, რაც ეკონომიკის კლებას იწვევს. მომხმარებელთა განწყობის თვიდან თვემდე კლების ტენდენცია იმის მაუწყებელია, რომ დღევანდელ ეკონომიკურ ვითარებაში მომხმარებლების უმეტესობას უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს საკუთარ შესაძლებლობაზე, რომ იშოვონ და შეინარჩუნონ კარგი სამსახური. 
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
აპრილი 2024 | მომხმარებელთა განწყობა ეცემა
01 მაისი 2024

მომხმარებელთა განწყობა შემცირდა. მას შემდეგ, რაც მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი 2024 წლის მარტში გაიზარდა, აპრილში ზრდის ტენდენცია შეიცვალა და ინდექსი 4 პუნქტით, -13.8-დან (მარტი) -17.8 პუნქტამდე (აპრილი) დაეცა. შემცირდა როგორც მიმდინარე მდგომარეობის, ისე მოლოდინების ქვე-ინდექსი.

მარტი 2024 | მომხმარებელთა განწყობის აღმასვლა
01 აპრილი 2024

მომხმარებელთა განწყობის მორიგი ზრდა. 2024 წლის იანვარ-თებერვალში დაფიქსირებული დაღმავალი ტენდენციის

თებერვალი 2024 | მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის კლება გრძლედება
31 მარტი 2024

მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი კვლავ შემცირდა. 2024 წლის იანვარში მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის (CCI) მცირე კლების შემდეგ, კლების ტენდენცია გაგრძელდა და თებერვალში -15,5-დან -17,7-მდე (2,2 პუნქტით) შემცირდა. ქვე-ინდექსები სხვადასხვა მიმართულებით შეიცვალა: მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსი 1 პუნქტით გაიზარდა, მოლოდინების ინდექსი კი, პირიქით, 5,3 პუნქტი შემცირდა.

იანვარი 2024 | მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის ტენდენციის ცვლილება
18 თებერვალი 2024

მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის აღმავალი ტენდენცია შეიცვალა. 2023 წლის დეკემბერში მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის (CCI) ზრდის შემდეგ, იანვარში მცირე კლება დაფიქსირდა და მაჩვენებელი 1.4 ინდექსის პუნქტით, -14.1-დან -15.5-მდე შემცირდა. ვარდნა დაფიქსირდა ორივე ქვე-ინდექსის შემთხვევაში: მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსი 0.9 პუნქტით დაეცა

დეკემბერი 2023 | მოხმარებელთა განწყობის ინდექსი გაიზარდა
21 იანვარი 2024

მომხმარებელთა განწყობა გაუმჯობესდა. მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა და ნოემბერში დაფიქსირებული -20.1 პუნქტიდან დეკემბერში -14.1 პუნქტამდე გაიზარდა (6 პუნტქი). გაიზარდა როგორც მიმდინარე მდგომარეობის, ისე მოლოდინების ქვე-ინდექსი. ზრდის ძირითადი მამოძრავებელი მოლოდინების გაუმჯობესება იყო (მიმდინარე მდგომარეობის ქვე-ინდექსი გაიზარდა 4.7 პუნქტით, მოლოდინების კი – 7.4 პუნქტით).

შეავსე ფორმა