შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი
ISET-ის მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი ევროკავშირის სტანდარტულ მეთოდოლოგიას ეფუძნება: ყოველთვიურად, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ვუკავშირდებით 300-350 პირს და ვეკითხებით მათი ოჯახების და ზოგადად ქვეყნის წარსული, მიმდინარე და მომავალი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ. მომხმარებელთა განწყობა არის ოპტ
იმიზმის ხარისხი, რომლითაც მომხმარებლები ზოგადად ეკონომიკურ ვითარებას და საკუთად ფინანსურ მდგომარეობას განსაზღვრავენ. თუ განწყობა მაღალია, მომხმარებლები მეტ შენაძენს აკეთებენ, რითიც ეკონომიკის ზრდას უწყობენ ხელს. მეორე მხრივ, თუ განწყობა დაბალია, მომხმარებლები უფრო მეტს ზოგავენ, ვიდრე ხარჯავენ, რაც ეკონომიკის კლებას იწვევს. მომხმარებელთა განწყობის თვიდან თვემდე კლების ტენდენცია იმის მაუწყებელია, რომ დღევანდელ ეკონომიკურ ვითარებაში მომხმარებლების უმეტესობას უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს საკუთარ შესაძლებლობაზე, რომ იშოვონ და შეინარჩუნონ კარგი სამსახური. 
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
მაისი 2023 | მომხმარებელთა განწყობა უცვლელი რჩება
27 ივნისი 2023

მაისში მომხმარებელთა განწყობა მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა. ამ თვეში მომხმარებელთა განწყობის ინდექსმა

აპრილი 2023 | ზრდის ტენდენცია გრძელდება
15 მაისი 2023

მომხმარებელთა განწყობა უმჯობესდება. მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი 4.8 პუნქტით გაიზარდა და მარტში არსებული -28.8 პუნქტიდან აპრილში -24 პუნქტს მიაღწია.

მარტი 2023 | მომხმარებელთა განწყობა ძველ დინამიკას უბრუნდება
23 აპრილი 2023

მოხმარებელთა განწყობის ინდექსის დინამიკა აღდგა. მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი თებერვლის -34-დან

თებერვალი 2023 I მომხმარებელთა განწყობა დაეცა
30 მარტი 2023

მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი გაუარესდა. მომხმარებელთა განწყობა შემცირდა 5.9 პუნქტით (იანვარში არსებული -28.1-დან, თებერვალში -34 ერთეულამდე დაეცა). შემცირდა ორივე ქვე-ინდექსი - მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსი 3.8 პუნქტით, ხოლო მოლოდინების ინდექსი 8.1 პუნქტით დაეცა

იანვარი 2023 | ახალი წლის დღესასწაულებზე მომხმარებელთა განწყობა მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა
20 თებერვალი 2023

მოხმარებელთა განწყობის ინდექსში მცირე ცვლილებებია. მას შემდეგ, რაც ნოემბერში მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი მცირედით დაეცა, დეკემბერში ინდექსი გაუმჯობესდა (ნოემბერში არსებული -28.6-დან დეკემბერში -27.7 ერთეულამდე გაიზარდა), თუმცა იანვარში კვლავ შემცირდა -28.1 პუნქტამდე. როგორც ჩანს, ოქტომბრის შემდეგ მომხმარებელთა ზოგადი განწყობა ახალ დონეზე დასტაბილურდა.

შეავსე ფორმა