შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი
ISET-ის მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი ევროკავშირის სტანდარტულ მეთოდოლოგიას ეფუძნება: ყოველთვიურად, შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით ვუკავშირდებით 300-350 პირს და ვეკითხებით მათი ოჯახების და ზოგადად ქვეყნის წარსული, მიმდინარე და მომავალი ფინანსური მდგომარეობის შესახებ. მომხმარებელთა განწყობა არის ოპტ
იმიზმის ხარისხი, რომლითაც მომხმარებლები ზოგადად ეკონომიკურ ვითარებას და საკუთად ფინანსურ მდგომარეობას განსაზღვრავენ. თუ განწყობა მაღალია, მომხმარებლები მეტ შენაძენს აკეთებენ, რითიც ეკონომიკის ზრდას უწყობენ ხელს. მეორე მხრივ, თუ განწყობა დაბალია, მომხმარებლები უფრო მეტს ზოგავენ, ვიდრე ხარჯავენ, რაც ეკონომიკის კლებას იწვევს. მომხმარებელთა განწყობის თვიდან თვემდე კლების ტენდენცია იმის მაუწყებელია, რომ დღევანდელ ეკონომიკურ ვითარებაში მომხმარებლების უმეტესობას უარყოფითი დამოკიდებულება აქვს საკუთარ შესაძლებლობაზე, რომ იშოვონ და შეინარჩუნონ კარგი სამსახური. 
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
იანვარი 2023 | ახალი წლის დღესასწაულებზე მომხმარებელთა განწყობა მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა
20 თებერვალი 2023

მოხმარებელთა განწყობის ინდექსში მცირე ცვლილებებია. მას შემდეგ, რაც ნოემბერში მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი მცირედით დაეცა, დეკემბერში ინდექსი გაუმჯობესდა (ნოემბერში არსებული -28.6-დან დეკემბერში -27.7 ერთეულამდე გაიზარდა), თუმცა იანვარში კვლავ შემცირდა -28.1 პუნქტამდე. როგორც ჩანს, ოქტომბრის შემდეგ მომხმარებელთა ზოგადი განწყობა ახალ დონეზე დასტაბილურდა.

ნოემბერი 2022 | მომხმარებელთა განწყობა კვლავ დაბალია
20 დეკემბერი 2022

მომხმარებელთა განწყობაში მცირედი ცვლილებაა. მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი ზღვრულად შემცირდა და ოქტომბერში არსებული -28.3-დან ნოემბერში -28.6 პუნქტი შეადგინა (დაეცა 0.3 ერთეულით). მომხმარებელთა განწყობის ქვე-ინდექსები უმნიშვნელოდ შეიცვალა სხვადასხვა მიმართულებით.

ოქტომბერი 2022 | განწყობის დაღმასვლა
22 ნოემბერი 2022

მომხმარებელთა განწყობა გაუარესდა. მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი სექტემბერში არსებული -24,1-დან ოქტომბერში -28,3 პუნქტამდე დაეცა (შემცირდა 4,2 ერთეულით). შემცირდა მომხმარებელთა განწყობის ორივე ქვე-ინდექსი - მოლოდინების და მიმდინარე მდგომარეობის, პირველი 3.3, ხოლო მეორე 5.1 ერთეული პუნქტით.

სექტემბერი 2022 | მომხმარებელთა განწყობა მცირედით დაეცა
23 ოქტომბერი 2022

სექტემბერში მომხმარებელთა განწყობის ინდექსი დაეცა. მაისიდან მოყოლებული, მომხმარებელთა განწყობის ინდექსს დადებითი ტენდენცია ჰქონდა, სექტემბერში კი მცირე ვარდნა დაფიქსირდა და ინდექსი აგვისტოში არსებული -23.9 პუნქტიდან სექტემბერში -24.1 პუნქტამდე დაეცა.

აგვისტო 2022 | მომხმარებელთა განწყობის ზრდის ტენდენცია გრძელდება
23 სექტემბერი 2022

მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2022 წლის აგვისტოს ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა