შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ივნისი 2019 | არსებული მდგომარეობა უმჯობესდება, თუმცა მოლოდინები იკლებს
08 ივლისი 2019

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2019 წლის ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

MONTHLY AND YEARLY CHANGES IN THE CCI VARIABLES

BAR CHARTS: CONSUMER RESPONSES BY QUESTIONS
შეავსე ფორმა