შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მშპ-ის პროგნოზი
ISET-ის მშპ-ის პროგნოზი ფაქტორული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით ადგენს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე და მომდევნო კვარტლის რეალური მშპ-ის პროგნოზს. პროგნოზის განახლება თვეში ერთხელ ხდება. დამოკიდებული ცვლადი არის კვარტალური მშპ (ჩვენ საქსტატის მშპ-ის წინასწარ მონაცემებს ვიყენებთ, როდესაც კვარტალური
მშპ-ის საბოლოო მონაცემი ხელმისაწვდომი არ არის). ხოლო ამხსნელი ცვლადები (ამჟამად 115) საქსტატის და ეროვნული ბანკის სტატისტიკიდან მოპოვებულ ყოველთვიურ ცვლადებს წარმოადგენენ.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
იანვარი 2019 | 2018 წლის ბოლოსთვის საქართველოს მთლიანი მშპ-ის ზრდის ტემპი შემცირდა, თუმცა ექსპორტი, ფულადი გზავნილები და ტურიზმი კვლავ იზრდება
21 იანვარი 2019

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2019 წლის იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

დეკემბერი 2018 | 2018 წელს რეალური მშპ შეიძლება 4.6%-ით გაიზარდოს, რადგან ოქტომბერში მრეწველობის, ვაჭრობისა და მშენებლობის სექტორებში მაღალი ზრდა დაფიქსირდა
10 დეკემბერი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2018 წლის დეკემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ნოემბერი 2018 | 2018 წლის სექტემბერში მშენებლობა შეფერხდა, თუმცა საგარეო სექტორი გაუმჯობესებას განაგრძობს
12 ნოემბერი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2018 წლის ნოემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

ოქტომბერი 2018 | საქართველოს ზრდის პროგნოზები ოპტიმისტურია, თუმცა კლების რისკიც მაღალია
29 ოქტომბერი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2018 წლის ოქტომბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

სექტემბერი 2018 | საქართველოს ზრდის პროგნოზები ძლიერია, თუმცა თურქული ლირის კრიზისმა წლის მეორე ნახევარში შეიძლება იმედისმომცემი პროგნოზები შეცვალოს
24 სექტემბერი 2018

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2018 წლის სექტემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა