შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მშპ-ის პროგნოზი
ISET-ის მშპ-ის პროგნოზი ფაქტორული ანალიზის მეთოდის გამოყენებით ადგენს საქართველოს ეკონომიკის მიმდინარე და მომდევნო კვარტლის რეალური მშპ-ის პროგნოზს. პროგნოზის განახლება თვეში ერთხელ ხდება. დამოკიდებული ცვლადი არის კვარტალური მშპ (ჩვენ საქსტატის მშპ-ის წინასწარ მონაცემებს ვიყენებთ, როდესაც კვარტალური
მშპ-ის საბოლოო მონაცემი ხელმისაწვდომი არ არის). ხოლო ამხსნელი ცვლადები (ამჟამად 115) საქსტატის და ეროვნული ბანკის სტატისტიკიდან მოპოვებულ ყოველთვიურ ცვლადებს წარმოადგენენ.
მეტის ნახვა... დახურვა
ფილტრაცია:
-დან
- მდე
ივნისი 2019 | აპრილში ექსპორტის, ტურიზმისა და ფულადი გზავნილების მაღალმა ზრდამ მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი შეამცირდა
10 ივნისი 2019

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2019 წლის ივნისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მაისი 2019 | ქართულმა ეკონომიკამ წლის დასაწყისში უკვე მაღალი ზრდა აჩვენა. ინფლაცია დაბალი რჩება, გამკაცრებულმა დაკრედიტებამ მოკლევადიანი სამომხმარებლო სესხები შეამცირა
13 მაისი 2019

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2019 წლის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

აპრილი 2019 | არ არის კრედიტი, არ არის წვეულება: შეიძლება გაუმჯობესებულმა საგარეო სტატისტიკამ და დეპოზიტების გაზრდილმა მოცულობამ სტაბილური ზრდა უზრუნველყოს?
08 აპრილი 2019

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2019 წლის აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

მარტი 2019 | გადაწონის თუ არა გაუმჯობესებული მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი და დაგეგმილი სახელმწიფო ინვესტიციები პესიმიზმსა და კრედიტების სიმწირეს? ვნახოთ!
11 მარტი 2019

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2019 წლის მარტის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

თებერვალი 2019 | პირველი პროგნოზები: შუალედური სცენარით, 2019 წელს საქართველოს რეალური მშპ 4.4%-ით გაიზრდება
11 თებერვალი 2019

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მშპ-ის პროგნოზის 2019 წლის თებერვლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

შეავსე ფორმა