შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ივლისი 2022 | მოლოდინები იზრდება
14 სექტემბერი 2022

მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2022 წლის ივლისის პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

BAR CHARTS: Consumer Responses by Questions

შეავსე ფორმა