შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

ივნისი 2022 | დადებითი ტენდენცია გრძელდება
05 აგვისტო 2022

მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2022 წლის ივნისის პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

BAR CHARTS: Consumer Responses by Questions

შეავსე ფორმა