შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

იანვარი 2022 | ცვლილება დეკემბრის ტენდენციაში
22 თებერვალი 2022

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2022 წლის იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

BAR CHARTS: Consumer Responses by Questions

შეავსე ფორმა