შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მაისი 2021 | განწყობის მნიშვნელოვანი, შეიძლება ითქვას, მყიფე აღდგენა
06 ივნისი 2021

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2021 წლის მაისის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.


BAR CHARTS: CONSUMER RESPONSES BY QUESTIONS

 

შეავსე ფორმა