შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

დეკემბერი 2019 | დეკემბერში ქართველ მომხმარებელთა განწყობა გაუმჯობესდა
29 დეკემბერი 2019

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2019 წლის დეკემბრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

BAR CHARTS: CONSUMER RESPONSES BY QUESTIONS

შეავსე ფორმა