შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

იანვარი 2020 | იანვრის ეფექტი ქართულ მომხმარებელთა განწყობაზე
25 თებერვალი 2020

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2020 წლის იანვრის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

BAR CHARTS: CONSUMER RESPONSES BY QUESTIONS

შეავსე ფორმა