შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

თებერვალი 2020 | მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსი ქართულ მომხმარებელთა განწყობას ზრდის
30 მარტი 2020

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2020 წლის თებერვლის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

BAR CHARTS: CONSUMER RESPONSES BY QUESTIONS

შეავსე ფორმა