შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

მარტი 2020 | გიჟური მარტი
21 აპრილი 2020

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2020 წლის მარტის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

BAR CHARTS: CONSUMER RESPONSES BY QUESTIONS

შეავსე ფორმა