შეავსე ფორმა
Logo

ინდექსები

აპრილი 2020 | უმუშევრობის/ფინანსური შიშის გამო ქართული CCI ისტორიულ მინიმუმზეა. აქვთ თუ არა ოჯახებს მაისის ბოლომდე თავის გატანისთვის საკმარისი რესურსები? გამოკითხულთა 60% ამბობს, რომ არა
30 აპრილი 2020

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ მომხმარებელთა განწყობის ინდექსის 2020 წლის აპრილის ანგარიში ხელმისაწვდომია მხოლოდ ინგლისურ ენაზე.

BAR CHARTS: CONSUMER RESPONSES BY QUESTIONS

შეავსე ფორმა